نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

2 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده

در این مقاله با بهره‌گیری از نظریة شرق‌شناسی ادوارد سعید و غیریت‌سازی نظریة گفتمان، به رویارویی ادبای مسیحی عرب با فرهنگ اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در اسلام‌ستیزی و گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب به‌خصوص مدیترانة عربی از جمله کشورهای مصر، سوریه و تونس قابل توجه و بسیار گسترده بوده است و بر غیریت‌سازی از فرهنگ اسلامی تأکید داشته‌اند. مهم‌ترین مصادیق برساختن هویت «غیر» از فرهنگ اصیل اسلامی عربی در استهزای فرهنگ و احکام اسلامی، قبح‌شکنی از معاصی و خطوط قرمز اسلام همچون روابط نامشروع و خودکشی و ترویج برخی آموزه‌های مسیحی مانند: اعتراف به گناه یا معرفی مسیحیت به‌عنوان دین آرامش و مدارا، بی‌دین کردن خط و زبان عربی، بازنمایی اسلام به‌منزلة دینی عقب‌مانده و مترادف با جهل و بی‌سوادی، تاریخ‌سازی و القای آغاز دوران رونق و ترقی با ورود فرهنگ غرب به جهان عرب و نیز تصویرسازی از غرب و مهاجمان متجاوز به‌مثابه پیام‌آوران تمدن و پیشرفت، برخی از راهبردهای ادیبان مسیحی عرب در تاریخ معاصر در قالب داستان‌ها و اشعار به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confrontation with Islamic Calturein Christian Arab literati scripts

نویسندگان [English]

  • Hassan Majidi Mahnaz Etezadifar 1
  • 00 00 2

2 00

چکیده [English]

This  paper by using theory of orientalism and antagonism in theory of discourse  studies  the confrontation of   Christian Arab literati  with Islamic calture  and it has been shown that the role of Christian Arab literati is Significant and widespread  in anti Islamic activities and tthe cultural influence of the West, especially in the Arab world, including Egypt, Syria and Tunisia and they emphasized on antagonism of islam  . Most instances of identity constructed as "non" in  Authentic  Arabic  Islamic culture: Ridicule the islamic culture , Breaking bad   sins and evil red lines of
Islamic affairs such as liaison  and the promotion of Christian doctrines such as Plead guilty and  introduction of Christianity as a religion of peace. secularization  of Arabic script and,language . representation of Islam as a backward religion and synonym with ignorance  and illiteracy, history making  and induction development  era  began with the arrival of west culture to  the Arab world.   illustration West   aggressive  as prophets of progress and civilization are some of Christian  literati sterategies   in their stories and poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian Arab literati - Islamic culture-antagonism