نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باقرالعلوم

10.22083/jccs.2024.386235.3712

چکیده

این مقاله درصدد بررسی چهره ها یا سلبریتی های زن ایرانی و گفتمان آن‌ها در فضای مجازی است. تلاش پژوهش حاضر این است که با بررسی صفحه اینستاگرام مهناز افشار، گفتمان فرهنگی سلبریتی های زن ایرانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد؛ بنابراین هدف از این پژوهش دستیابی به گفتمان فرهنگی سلبریتی زن ایرانی در فضای مجازی است. از آنجا که فرهنگ شهرت همواره خود را متکی به رسانه ها است با بررسی پیج مهناز افشار به عنوان یکی از زنان سلبریتی ایران میتوان به گفتمان فرهنگی آنان در فضای مجازی دست یافت. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان پدام است که برای دستیابی به دال‌های مرکزی و فضای هژمونیک حاکم بر پیج مهناز افشار استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که دال‌های اساسی پیج به مردمی بودن، عاطفی بودن، دوستدار مردم، طبیعت و حیوانات، شهرت، فمینیست بودن، مادر مهربان و هنرمند برون‌مرزی اشاره دارد. دال‌های اساسی پس از تحلیل درنهایت به این گفتمان رهنمون می‌شوند که سلبریتی ها می‌خواهند الگوی مردم باشند و فرهنگ آن‌ها بر فرهنگ مردم برتری و سلطه دارد. این در حالی است که بین گفتمان‌های به‌دست‌آمده از پیج و حقایق موجود، تناقض‌های آشکاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the cultural discourse of Iranian female celebrities in virtual space (Case study of Mahnaz Afshar's Instagram page)

نویسنده [English]

  • Maryam Ghazi Esfahani

Baghir aloloom University

چکیده [English]

This article aims to investigate the faces or celebrities of Iranian women and their discourse in the virtual space. The attempt of the present research is to analyze the cultural discourse of Iranian female celebrities by examining Mahnaz Afshar's Instagram page; Therefore, the purpose of this research is to reach the cultural discourse of Iranian female celebrities in the virtual space. Since the culture of fame always relies on the media, by examining Mahnaz Afshar's page as one of Iran's celebrity women, one can reach their cultural discourse in the virtual space. The current research method is Pedam discourse analysis, which is used to obtain the central signifiers and the hegemonic space that governs Mahnaz Afshar's page. The results indicate that the basic signs of her Instagram page refer to being a people person, being emotional, loving people, nature and animals, fame, being a feminist, a kind mother, and an overseas artist. After the analysis, the basic signs finally lead to the discourse that celebrities want to be a role model for the people and their culture is superior and dominant over the people's culture. Meanwhile, there are obvious contradictions between the discourses obtained from his Instagram page and the available facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • celebrity culture
  • discourse analysis
  • Instagram
  • female celebrities