نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان. fatemeh.81@gmail.com

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان. (نویسنده مسئول) f.taghipour@khuisf.ac.ir

3 استادیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار، دانشگاه آزاداسلامی اصفهان، واحد خوراسگان. omid726@yahoo.com

چکیده

این پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل جذابیت رسانه­ های مجازی در حوزه خبر انجام‌ شده است. جامعۀ آماری به صورت نظری انتخاب و شامل خبرنگاران، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران در حوزه خبر است. روش جمع­آوری اطلاعات از طریق مصاحبه بوده و هدف نگارنده پاسخ به این سؤال است که چه عواملی بر نحوی استفاده مخاطبان از وب‌سایت‌های خبری تأثیر می‌گذارند؟ تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده، با استفاده از روش داده بنیان مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین انجام‌شده و نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری عوامل ذیل بر الگوی استفاده مخاطب از وب‌سایت‌های خبری است: «مؤلفه­های آموزشی»، «تأثیرات فضای مجازی»، «سبک‌های مدیریتی»، «عوامل زیرساختی» و «ارتباطات بین­المللی». عوامل مداخله­گر که به‌نوعی در روند تحقق اهداف پژوهش خلل ایجاد نموده یا روند آن را کُند می­کنند عبارت‌اند از: «تناقضات ایدئولوژیک»، «جناحی بودن رسانه»، «عدم جهانی‌شدن»، «مدیریت ناکارآمد سایت»، «ضعف تکنیکی و فنی ­سایت»، «اخبار کذب و ضدونقیض»، «محتوای ضعیف و نامناسب»، «عدم روزآمدی» و «مشکلات سازمانی»، راهبردهایی که جهت بهبود روند توجه مخاطب به سایتهای خبری پیشنهاد می‌شوند شامل «استراتژی­های مدیریتی»، «کاربردی»، «بین‌المللی»، «پیشگیرانه» و «زیرساختی» بوده و «پیامدهای سازمانی» مهم‌ترین نتیجه اعمال راهبردهای پیشنهادی است. همچنین این نتیجه تأیید شد که کیفیت محتوا و مطالب سایت خبری بر دیگر عوامل ازجمله جذابیت‌های بصری اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying factors that make news websites appealing

نویسندگان [English]

  • fatemeh mohamadi sijani 1
  • faezeh taghipour 2
  • hamidreza peikari 3

1 PhD student of Media Management Department, Islamic Azad University of Isfahan, Khorasgan branch. fatemeh.81@gmail.com

2 Professor, Department of Media Management, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (Corresponding Author) f.taghipour@khuisf.ac.ir

3 Assistant Professor, Department of Communication and Business Sciences, Islamic Azad University of Isfahan, Khorasgan branch. omid726@yahoo.com

چکیده [English]

This study is aimed at identifying features that make news related media appealing. Participants in the study were chosen from news correspondents, university professors and news experts. The data were collected through interviews where the key question was "what factors do affect the way viewers use news related websites?" The analysis was made using the paradigm model of Strauss and Corbin. The results show how the following features affect the model used by viewers while referring to news websites: educational parameters, cyberspace effects, management styles, infrastructure factors and international communications. The interfering factors keeping the study from achieving its goals are as follows: ideological contradictions, factionalized media, de-globalization, mismanagement, technical shortcomings, fake and contradicting news, poor content, not being updated, organizational difficulties. Strategies suggested to make news websites more appealing are managerial, applicable, international, precautionary and infrastructural. Organizational implications are the key result of applying the aforementioned strategies. It has been emphasized that quality content exceeds all the other factors in making a news website more appealing to viewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • News appeal
  • News media
  • Cyberspace
 
منابع و مأخذ
اسدی محل چالی؛ مسعود پناهی و نگار پناهی (1394). «ارزیابی کاربرد و فرآیند اجرایی تحلیل داده‌ها در روش تحقیق کیفی تبیین روش‌های گراندد تئوری نظریه مبنایی و گروه‌های بحث (فُکوس گروپ)»، مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد: موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی با همکاری دانشگاه علم و هنر یزد، سیزدهم اسفندماه.
 آقارفیعی، داود (1395). روزنامه­نگاری اینترنتی در ایران (طرح یک آسیب برای وب‌سایت‌های خبری-تحلیلی ایران)، تهران: انتشارات سیمای شرق.
آقاگلزاده، فردوس؛ آزاده کشوردوست؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و ارسلان گلفام (1398). «توصیف، تحلیل زبان‌شناختی و ارائه الگوی تولید و انتخاب خبر در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی در چارچوب نظریه ایدئولوژیک وندایک (۲۰۰۶)»، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، شماره 20: 279.
احمدزاده کرمانی، روح‌الله (1396). «منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع»، مطالعات رسانه­ای، شماره 36 و 37: 50-37.
استراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1385). اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استریت، جان (1384). رسانه­های فراگیر، سیاست و دموکراسی، ترجمۀ حبیب‌الله فقیهی­نژاد، تهران: مؤسسه انتشاراتی ایران.
البرز دعوتی، هادی؛ اکبر نصراللهی؛ علی اکبر فرهنگی و مهدخت بروجردی علوی (1397). «الگوهای ذهنی عوامل تولید خبر رسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 52: 192-169.
بقایی، آذر (1398). «تفسیر خبر، میدان قدرت هر رسانه» https://www.irna.ir/news/83367758
بهرامیان، شفیع (1394). «تفاوت خبر، تحلیل و تفسیر» https://www.parsine.com/fa/news/259105
تقی­پور، محمد (1367). توطئه جهانی، پژوهشی پیرامون صهیونیسم جهانی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
جعفری، حمید؛ محمد تقی تقوی فرد؛ پیام حنفی زاده و ابوالفضل کزازی (1397). «مدل هوشمند ارزیابی کیفیت سایتهای خبری»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران: 5 و 6 اردیبهشت.
دلاور، علی (1383) روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی، چاپ شانزدهم، تهران، نشر ویرایش.
روزبهانی، رؤیا؛ رضا افهمی و ندا عبدالوند (1400). «رابطه جنبه‌های بصری و ادراک زیبایی شناسانه‌ی صفحات وب مطالعه موردی: پایگاه وب روزنامه‌های ایران سال 98». تهران: نشریه علمی باغ نظر، شماره 95. 141-101.
سلطان‌آبادی، محمد (1397). اصول خبرنویسی آنلاین، تهران: انتشارات ثانیه.
سولیوان، تام و همکاران (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، میرحسن رئیس زاده، تهران: نشر فصل نو.
شریفی، سیدمهدی و افشین امیدی (1395). «سواد خبری: گامی مؤثر برای توانمندسازی مخاطبان خبر»، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موسسه آموزش عالی مهر اروند) و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
عبداللهی نژاد، علیرضا و حسین افخمی (1394). «خبرگزاری‌ها و بازارهای رسانه‌ای: بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه‌ای در مقایسه با آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی تی آی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 40: 45-11.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی: واژه جذابیت https://apll.ir
معین، محمد (1386). فرهنگ تک جلدی، حرف ج، واژه جذابیت.
میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ مهدی حاتمی منش و سید علی‌محمد بنی فاطمه (1392). «طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت‌های خبری الکترونیکی (ای نیوزکوال) با رویکرد تحلیل عاملی»، مجله جهانی رسانه، شماره 2: 51-27.
کهوند، محمد (1395). شبکه عنکبوتی، قم: انتشارات ذکری.
محسنیان راد، مهدی (1371). روش‌های مصاحبه خبری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
محی‌الدین، علی (1397). «چندرسانه‌ای یا مولتی مدیا Multimedia) ) چیست؟» http://mediasoft.ir
مردیها، مرتضی (1397). «بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه»، دو فصلنامه جهانی رسانه، شماره 2: 253-228.
مک کوایل، دنیس (1385). نظریه‌ ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مهدی­زاده، سیدمحمد (1389). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی،­ تهران: همشهری.
نصراللهی، اکبر (1395). اصول خبرنویسی، انتشارات سروش
ویندال، سون؛ بنو سیگنایزر و جین اولسون (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات: مقدمه‌ای بر ارتباطات برنامه‌ریزی شده، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هومن، حیدر علی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 
Belinda, D; James Westerman and shawn Bergman. (2018). Recruiting with ethics in an online era: Integrating corporate social responsibility with social media to predict organizational attractiveness, Journal of Vocational Behavior, Vol. 109 December. doi.org/10.1016/j.jvb.2018.10.001
 Chung, Myojung. (2019). The Message Influences Me More Than Others: How and Why Social Media Metrics Affect First Person Perception and Behavioral Intentions, Computers in Human Behavior 91.
doi: 10.1016/j.chb.2018.10.011
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition), Pearson
Giglio, Simona; Francesca Bertacchini; Eleonora Bilotta, Pietro Pantano. (2019). Using social media to identify tourism attractiveness in six Italian cities, Tourism Management, Vol. 72June, Pages 306-312. doi:10.1016/j.tourman.2018.12.007
Kumar, Nagendra; Rakshita Nagalla; Tanya Marwah. (2018). Sentiment dynamics in social media news channels, Online Social Networks and Media, vol. 8, Pages 42-54. https://doi.org/10.1016/j.osnem.2018.10.004
Perez-Vega, Rodrigo; Babak Taheri; Thomas Farrington and Kevin O'Gorman. (2018). On being attractive, social and visually appealing in social media: The effects of anthropomorphic tourism brands on Facebook fan pages, Tourism Management, Vol. 66, June, Pages 339-347. doi.org/10.1016/j.tourman.2017.11.013.
Scheufel, Dietram. (2006). Framing as a Theory of Media Effects, Journal of Communication, Vol. 49. No 1. DOI:10.1111/j.1460-2466. 1999.tb02784.x
Wang, Yuhui; Jasmine Fardouly; Lenny R Vartanian and Li Lei (2019). Selfie-viewing and facial dissatisfaction among Chinese adolescents: A moderated mediation model of general attractiveness internalization and body appreciation, Body Image Vol.30, September, Pages 35-43. doi: 10.1016/j.bodyim.2019.05.001
Zhang, Yuchi; Wendy W. Moe and David A. Schweidelc (2017). Modeling the role of message content and influencers in social media rebroadcasting, International Journal of Research in Marketing, Vol.34, Issue 1March, Pages 100-119. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.07.003