نظام «دیگری‌سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکترای پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس mahmoudtorabiaghdam@ modares.ac.ir

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول) fahimifar@modares.ac.ir

3 استادیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر s.esfandiary@art.ac.ir

4 استادیار گروه انیمیشن- سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس amir_nedai@modares.ac.ir

چکیده

بازنمایی «دیگری‌»های نژادی، قومیتی، فرهنگی و جغرافیایی، راهبردی کانونی در تعدادی از محصولات رسانه‌ای آمریکا تلقی می‌شود. بر این اساس، تبیین نظام «دیگری‌سازی» در سه فصل نخست سریال مشهور دنیای غرب (2016-تاکنون)، با تمرکز بر ارزش‌های گفتمان رؤیای آمریکایی، هدف اصلی این مقاله بوده است. در مبانی نظری و تحلیل‌ها از مفهوم «دیگری» در فلسفة غرب و به‌ویژه مطالعات فرهنگی استفاده شده است. برای فهم سازوکار برساخت «دیگری»ها در این سریال، از روش نشانه‌شناسی و الگوی سه سطحی جان فیسک به‌همراه رمزگان نمادین رولان بارت بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «حضور» و «غیاب» دو دسته از «دیگری‌»های درون‌آمریکایی (سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان) و برون‌آمریکایی (شرق‌آسیایی‌ها) در مواجه با سفیدها (به‌مثابه «خود») در سریال مذکور واجد دلالت‌های ویژه‌ای است. نظام‌های نشانه‌ای دنیای غرب، سفیدها را فرادست، شرق‌آسیایی‌ها و سرخ‌پوست‌ها را فرودست و سیاهان را نزدیک به سفیدها بازنمایی می‌کند. بدین ترتیب، پیوستاری از قدرت را بر حسب نزدیکی به نژاد سفید، برای بازتولید اسطورة سفید برتر برای جهان آتی طبیعی‌سازی می‌کنند. اسطوره‌ای که عناصر بنیادی گفتمان رؤیایی آمریکایی از‌جمله «فردگرایی»، «آزادی» و «حق انتخاب» را در انحصار سفیدها بازنمود می‌کند. همچنین مؤلفه مهم «برابری» را از طریق راهبرد کلیشه‌سازی و مشروعیت‌زدایی از «دیگری»‌ها به حاشیه می‌راند تا تنها سفیدها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای آینده جهان حضور داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Othering” Mechanisms in the American TV Series Westworld (with a Focus on the Ideals of the American Dream)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Torabi Aghdam 1
  • Ali Asghar Fahimifar 2
  • Shahab Esfandyari 3
  • AmirHasan Nedai 4
1 Ph.D. Student of Art Research, Tarbiat Modares University. mahmoudtorabiaghdam@ modares.ac.ir
2 Associate Professor, Art Research Group, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University (Corresponding Author). fahimifar@modares.ac.ir
3 Assistant Professor, Cinema Group, Faculty of Cinema and Theater, Art University. s.esfandiary@art.ac.ir
4 Assistant Professor, Animation-Cinema Group, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University. amir_nedai@modares.ac.ir
چکیده [English]

Representing racial, ethnic, cultural, and geographical “Others” is considered a focal strategy of a number of American media and entertainment productions. Accordingly, the primary goal of this article is to explain the “Othering” mechanisms in the first three seasons of the popular television series Westworld (2016–present), with a focus on the values of the American Dream. In its theoretical literature and analyses, the study drew on the Western philosophical concept of “the Other” and on cultural studies. To understand how the construct of the Others functions in the show, the study used John Fiske’s semiotics and three-level model, along with Roland Barthes’ Symbolic Code. The research found that the presence and absence of two American Other groups—Black and Native Americans—and one non-American Other group—East Asian people—in relation to white people, i.e., “the Self,” in the series carry significant implications. Westworld’s semiotic mechanisms represent white people as the dominant group, East Asian people and Native Americans as subaltern groups, and Black people as being close to whites. By doing so, they normalize a power hierarchy topped by the white race to reproduce for a future world the myth of the “superior white;” a myth that portrays the core elements of the American Dream, including individualism, liberty, and freedom of choice, as being exclusive to white people. The myth also downgrades the essential element of equality by stereotyping and delegitimizing the Others to ensure that whites will be the only group to develop plans and make decisions for the world of the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Other
  • Westworld Series
  • American Dream
  • Representation
  • Stereotyping
منابع و مأخذ
اصغری، محمد (1395). «اندیشة هوسرل و هایدگر در بوته نقد لویناس»، دوفصلنامه اسفار، سال دوم، شماره 4: 112-93.
رشیدیان، عبدالکریم (1393). فرهنگ پسامدرن، تهران: نشر نی.
احمدی، بابک (1388). حقیقت و زیبایی؛ درس‌های فلسفه هنر، تهران: مرکز.
استم، رابرت (1389). مقدمه‌ای بر نظریة فیلم، ترجمة گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
اشکرافت، بیل؛ گاریث گریفیث و هلن تیفن (1395). فرهنگ اصطلاحات پسااستعماری، ترجمة حاجی علی سپهوند، تهران: نشر آریاتبار.
بارت، رولان (1380). «اسطوره در زمانة حاضر»، ترجمة یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره 18: 85-13.
بوبر، مارتین (1398). من و تو، ترجمة سهراب ابوتراب و الهام عطاردی، تهران: انتشارات فرزان‌روز.
بیچرانلو، عبدالله و محمود ترابی‌اقدم (1397). «بازنمایی سیاه‌پوستان در سینمای امریکا در سال‌های 2009 تا 2017»، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 42: 75-51.
بیگنل، جاناتان (1393). نشانه، ایدئولوژی، رسانه، ترجمۀ حمدالله اکوانی، محسن محمودی و ابولفضل امیرور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پاینز، جیمز (1377). «حضور سیاهان در سینمای امریکا»، در کتاب تاریخ تحلیلی سینمای جهان (1995-1895)، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
ترابی‌اقدم، محمود و علی‌اصغر فهیمی‌فر (1398). «تحول برتری‌طلبی در بازنمایی روابط «سیاه» و «سفید» در هالیوود (مطالعه موردی فیلم‌های «تولد یک ملت»، «حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید» و «هشت نفرت‌انگیز»)، فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، شماره 33: 114-89.
چندلر، دنیل (1394). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر. 
خلف‌رضایی، محمود (1390)، «مقدمه‌ای بر تأثیر انگاره‌های اعتقادی در سیاست خارجی آمریکا»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 46: 72-49.
دهشیری، محمدرضا (1390). «از شرق‌شناسی تا مطالعات پسااستعماری: رویکرد میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره سوم، شماره 4: 89-61. 
سارتر، ژان پل (1389). هستی و نیستی؛ پدیده‌شناسی عالم هستی، ترجمۀ عنایت‌الله شکیبا‌پور، تهران: دنیای کتاب.
سردار، ضیاءالدین (1387). شرق‌شناسی، ترجمة محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سعید، ادوارد (1382). فرهنگ و امپریالیسم، ترجمة اکبر افسری، تهران: توس.  
سلیمی‌کوچی، ابراهیم و فاطمه سکوت‌جهرمی (1394). «بررسی شخصیت‌های داستان «انار بانو و پسرهایش» از منظر تن بیگانه کریستوا»، فصلنامه ادب‌پژوهی، شماره 31: 135-117.
سینگر، پیتر (1393). هگل، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو.
سیوتا، میشل (1390). رؤیای آمریکایی: درون‌مایه‌های اساسی سینمای آمریکا (جلد 1)، ترجمة نادر تکمیل همایون، تهران: نشر چشمه.
سیوتا، میشل (1395). کابوس آمریکایی: درون‌مایه‌های اساسی سینمای آمریکا (جلد 2)، ترجمة نادر تکمیل‌همایون، تهران: نشر چشمه.
شاهمیری، آزاده (1389). نظریه و نقدپسااستعماری، زیر نظر فرزان سجودی، تهران: علم. 
صادقی، امیرحسین (1397). نقش دیگری‌سازی در شکست مقاومت در برابر فرهنگ غربی در رمان «همه چیز فرو می‌پاشد»، دوفصلنامه علوم ادبی، سال هشتم، شماره 14: 138-119.
علیا، لویناس (1388). کشف دیگری همراه با لویناس، تهران: نی.
فیسک، جان (1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمة مهدی غبرایی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، تهران.
کرمی‌پور، الله‌کرم (1379). «رابطه‌ میان خود و دیگری: نیم‌نگاهی به معرفت‌شناسی گفتگو»، فصلنامه علوم سیاسی، 2 (8): 288-278.
کریمی، جلیل (1396). نظریة پسااستعماری و کردشناسی، تهران: نشر نی. 
گاندی، لی‌یا (1391). نظریة پسااستعماری، ترجمة مریم عالم‌زاده و همایون کاکاسلطانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
گودرزی، عباس و علیرضا جعفری (1399). «بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال شانزدهم، شماره 58: 295-275.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1387). رسانه و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
میلز، سارا (1388). گفتمان، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
نجومیان، امیرعلی (1385). «مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا»، چهارمین همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، 226-215.
وارنوک، مری (1393). اگزیستانسیالیسم و اخلاق، ترجمة مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.
ورنو، روژه، وال، ژان (1387). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمة یحیی مهدوی، تهران: خورازمی.
ون‌دایک، تئون‌ای (1394). ایدئولوژی و گفتمان، ترجمة محسن نوبخت، تهران: انتشارات سیاه‌رود.
ویلیامز، کوین (1386). درک تئوری رسانهها، ترجمة رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.
هال، استوارت (1386). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمة محمود متحد، تهران: آگه.
هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (1388). خدایگان و بنده، ترجمة حمید عنایت، تهران: خوارزمی.
Allan, J. (2006). 'the Other' In Peter Childs & Roger Fowler, The Routledge Dictionary of Literary Terms, London: Routledge.
Barker, Chris. (2008). Cultural Studies: Theory and Practise, London: Sage Publications.
Barthes, Roland (1974). S/Z, London: Cape.
Barthes, Roland (1977). Image- Music- Text, London: Fontana.
Berny, Martin (2020). "The Hollywood Indian Stereotype: The Cinematic Othering and Assimilation of Native Americans at the Turn of the 20th Century", Angles: New Perspectives on the Anglophone World, 6 (10): 1-26.
Besana, Tiffany, Katsiaficas, Dalal and Brittian Loyd, Aerika (2019). “Asian American Media Representation: A Film Analysis and Implications for Identity Development”, Research in Human Development, 16 (3-4): 225-201.
Bogle, Donald (1973). Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films, New York: Viking Press.
Calvert, Ben, Casey, Neil, Casey, Bernadette, French, Liam, Lewis, Justin (2008). Television Studies: The Key Concepts, New York: Routledge.
Chung, Hye Seung (2020). Hollywood Diplomacy: Film Regulation, Foreign Relations, and East Asian Representations, United States: Rutgers University Press.
Cooke-Jackson, Angela F. & Hansen, Elizabeth K. (2008). “Appalachian culture and reality TV: the ethical dilemma of stereotyping others”, Journal of Mass Media Ethics, 23 (3): 183-200.
Cullen, Jim (2004). The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation, 9th Print edition, Oxford University Press.  
Dyer, Richard (1997). White, New York: Routledge.
Dyer, Richard (2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies, London: Routledge.
Farrell, Theo (2005). "Strategic culture and American Empire", The SAIS Review of International Affairs, 25 (2): 3-18.
Hall, Stuart (1997). "The Spectacle of the other", In Representations: cultural representation and signifying practice, London: sage publication.
Hall, Stuart. (1996). “New Ethnicities”, in David Morley & K.H. Chen (eds), Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge.
Manning, Adrian S. A. (2020). "The Differing Shades of Redface: The Evolving Image of Native Americans in Hollywood Comedies", Studies in American Humor, 6 (2): 301-322.
Merskin, Debra. (2005). "The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George W. Bush", Mass Communication and Society, 7 (2): 157-175.
Peter, Rollins C & O’Connor, John E. (2001). Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native American in Film, United States, Lexington, University Press of Kentucky.
Reilly, K.P.O. (2013). "A Rogue Doctorine? The role of strategic culture on U.S Foreign policy behavior", Foreign policy Analsis, 9 (1): 55-77.
Smith Jr, Glenn D. (2009). “Love as Redemption: The American Dream Myth and the Celebrity Biopic”, Journal of Communication Inquiry, 33 (3): 222-238.
Spivak, Gayatri (1993). Can The Subaltern Speack? London, New York: Routledge.
Stafford, R. and Amp, G. B. (2010). The Media Student’s Book, London: Routledge.
Staszak, jean-françois (2008). "other/otherness", International Encyclopedia of Human Geography.
Winn, Emmett J (2007). The American Dream and Contemporary Hollywood, London: Continuum.
Wood, Michael (2006). 'Edward Said, 1 November 1935-25 September 2003', Proceedings of the American Philosophical Society, 150 (1): 197-201.
Xu, K. (2013). “Theorizing difference in intercultural communication: A critical dialogic perspective”, Communication Monographs, 80 (3): 379-397.