دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
رابطه سواد رسانه‌‏ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

زهرا زمانی؛ حسن ملائکه؛ منصور حقیقتیان

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.197663.2892

چکیده
  بهره­‌گیری صحیح و مناسب از فناوری­‌های نوین اطلاع­‌رسانی، سطح آگاهی افراد را افزایش داده و باعث تغییر در توقعات آنان از زندگی و در نتیجه عملکرد دولت می­‌شود. بنابراین سطح رضایتمندی شهروندان از زندگی تغییر می­‌کند و می­‌تواند زمینه­‌های تغییر در عملکردها و شیوه­‌های اجرایی نظام سیاسی را به­‌وجود آورد. هدف این ...  بیشتر