دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
اَشکال بازنمایی «منجی» در انیمیشن کودکانۀ بن‌‏تن

قاسم تورجی؛ نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ سید حسن سلطانی

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 251-275

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.130718.2430

چکیده
  انیمیشن هستند. آن‌ها از هر قوم و سرزمینی، به­دلیل تأثیر­پذیری و عدم قدرت تجزیه‌وتحلیل بالا، از منفعل­ترین اقشار جامعه به­شمار می­روند. محتوای سریال انیمیشن بن‌تن، حاوی رمزگان­های اجتماعی جامعۀ تولیدکننده است، ازاین‌رو بر رفتار و طرز فکر بیننده تأثیر می­گذارد. محورهای غیریت­ساز، پاره­ای از عناصر و نشانه­های متنی ...  بیشتر