تعداد مقالات: 486

1. واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 18، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 1-32

10.22083/jccs.2018.98774.2259

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


8. تربیت هنری در نظام آموزشی ایران

دوره 14، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 7-29

منیره رضایی


10. موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 7-34

فاطمه جواهری؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ سمیه شکفته


13. مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

دوره 11، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-43

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


14. مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی

دوره 11، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 7-49

محمد افروغ؛ علیرضا نوروزی‌طلب


15. دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 7-29

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده


16. فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

دوره 14، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 7-25

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق


17. مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


18. از فیلم مردم‌نگارانه تا شبه‌مستند (نقدی بر فیلم شهر زنان)

دوره 15، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 7-30

جبار رحمانی؛ یاسمن فرح‌زاد


19. ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 7-36

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ سید حسین شرف الدین؛ محمد جواد نوروزی


21. بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

دوره 16، شماره 29، بهار 1394، صفحه 7-33

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم


22. مهم‌ترین ویژگی‌های افسانه‌های پهلوانی ایرانی

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 7-39

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


25. تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 7-30

10.22083/jccs.2016.15426

جمال محمدی؛ امید جهانگیری؛ یوسف پاکدامن