نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس گروه طراحی صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استاد یار دانشکده هنر دانشگاه تهران

چکیده

هنرمندان نوظهور در آستانه انتخاب مسیر در دوراهی ارزش­های بازار و ارزش­های هنری قرار دارند. هنرمندان برای ورود به دنیای هنر باید ارزش­های یک دنیای واژگونه را بپذیرند؛ هنرمندان تازه­کار، آماتورها و تازه فارغ‌التحصیلان هنر، امیدوارانه برای تحقق هنر ناب و خالص تلاش می­کنند؛ هنری که موفقیت آن، به معنای موفقیت در فروش نیست، بلکه برعکس شکست تجاری یک اثر هنری ممکن است به یک موفقیت نمادین در دنیای هنر تبدیل و تعبیر شود. هنرمندان نوظهور باید بتوانند به توافق جامعه هنری و جامعه بازار پیرامون آینده فعالیت هنری­شان دست یابند. آنها باید بتوانند میان ارزش­های زیباشناختی و ارزش­های بازار یک توازن برقرار سازند. پیمودن این راه با کمک گالری­ها ممکن است. در این مقاله برای مطالعه موقعیت هنرمندان نوظهور در ایران به مطالعه عملکرد گالری‌ها و نمایشگاه­های فروش پرداخته خواهد شد؛ سپس با مطالعه میدانی نمایشگاه سالانه هفت نگاه، نقش این رویداد در معرفی هنرمندان نوظهور به جامعه هنری ایران مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت و این پرسش در مرکز مطالعه قرار گرفت که ارزش­های هنری و ارزش­های اقتصادی در بازار فروش هفت نگاه چه همسویی و تعارض­هایی دارند؟ روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی (در چهار دوره 1391 تا 1394) هفت نگاه است که طی آن هنرمندانی که حداقل در سه دوره آثارشان به فروش رفته مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخشی از آنها به‌عنوان هنرمندان نوظهور شناسایی شدند. آثار این هنرمندان نوظهور توسط گروه داوران (متشکل از نه نفر از منتقدان، گالری­داران و هنرمندان) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف دیدگاه زیادی میان ارزش­های فعالان جامعه هنری و ذی‌نفعان بازار هنر ایران وجود دارد؛ در این بازار، معیارهایی چون نوآوری و نوجویی هنرمند کمترین اهمیت (کمترین ضریب تأثیر در مدل رگرسیون) را دارند و در مقابل آنچه اهمیت دارد کاهش ریسک پذیرش هنرمند در بازار با ترغیب هنرمند به پیروی از الگوهای زیبایی شناسی رایج در بازار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emerging artists in Iran's art market: Evaluating the alignment and conflict of economic value and aesthetic value in the art market

نویسندگان [English]

  • ensieh torabi 1
  • mohamad reza moridi 2

1 islamic azad university central - art & architecture barnch lecturer

2 assistant professor _ art university of tehran

چکیده [English]

Galleries are the meeting point of the values of the artistic and the market community; galleries accord the aesthetic values with the values of the market by determining the price of art works. This accordance is more important for emerging artists, as it can enable them to continue their activities.
In this article, for studying the alignment and conflict between the values of the artistic community and the market community, the function of galleries and art fairs with consideration on their role in introducing emerging artists have been studied. Therefore, the concept of emerging artists has been addressed first; then the field study of the annual exhibition of ‘Haft Negah’ has been considered, and the role of this event in introducing the emerging artists into the Iranian art community has been critically evaluated. The methodology is based on a field study (in four periods 2012 to 2015) of ‘Haft Negah’ in which artists whose works have been sold at least in three periods were evaluated, and some of them were identified as emerging artists. The works of these emerging artists were evaluated by a group of referees (consisted of nine critics, gallery owners and artists).
The research results showed that there is a great difference of opinion between the values of the art community activists and the beneficiaries of the Iran’s art market; In this market, some criteria such as innovation and novelty of the artist have the least importance (the lowest coefficient of influence in the regression model);

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emerging artist
  • Gallery
  • Economic value
  • Artistic value
  • Iran's art market
منابع و مأخذ
 
آذرین، فرهاد(1386). بررسی وضعیت نگارخانه‌های تهران به لحاظ نوع آثار، مخاطب و تأثیرات فرهنگی، با نگاهی به گالرهای لندن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
استراس، آنسلم؛ جولیت کوربین(1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، ترجمة بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسلیتر، دن(1386). جامعه بازار، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
اشنفلتر، اورلی و کاترین گرادی(1392). حراجی‌های هنر، در کتاب مجموعه مقالات اقتصاد هنر، ترجمة محمدرضا مریدی، معصومه تقی‌زادگان، مریم لاوی، زهرا شریعتی‌فر، انتشارات بدخشان.
ایرانپور، مینو(1381). پدیده گالری در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
بوردیو، پیر(1380). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمة مرتضی مردیها، انتشارات نقش و نگار.
پیکاک، آلن(1376). اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی، ترجمة علی محمد بیگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
تراسبی، دیوید(1387). اقتصاد و فرهنگ، ترجمة کاظم فرهادی، نشر نی.
خبرگزاری ایسنا(1393). نرخ بیکاری در چه‌ رشته‌هایی بالاست، 14 مهر 1393، کد خبر 93071407555.
صنمی فرزانه(1395). زیرساختارهای تعیین‏کنندة حجم معاملات گالری‏های خصوصی هنر در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر اصفهان.
عبداللهی، هادی(1390). وضعیت اقتصادی هنرهای تجسمی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
مک­کین، راجر(1392). تعریف کالاهای فرهنگی و هنری، در کتاب مجموعه مقالات اقتصاد هنر ترجمة محمدرضا مریدی، معصومه تقی‌زادگان، مریم لاوی، زهرا شریعتی­فر، انتشارات بدخشان.
 
Galenson, David W. (2000). The careers of modern artists: Evidence from auctions of contemporary art. Journal of Cultural Economics 24, 87–112.access in: http://www.nber.org/papers/w6331.pdf
Galenson, David W & Jensen, Robert (2001). Young Geniuses and Old Masters: The Life Cycles of Great Artists from Masaccio to Jasper Johns, NBER Working Paper No. 8368, access in: http://www.nber.org/papers/w8368
Galenson, David W. (2003). The Life Cycles of Modern Artists: Theory, Measurement, and Implications, access in: http://www.nber.org/papers/w9539.pdf
Greenfeld, Liah (1988). Professional Ideologies and Patterns of "Gatekeeping": Evaluation and Judgment within Two Art Worlds, journal of Social Forces, Vol. 66, No. 4 : 903- 925. .
Jahoda, Susan and others (2014). A National Study on the Lives of Arts Graduates and Working Artists, A report by BFAMFAPhD, access in: http://bfamfaphd.com/wp-Content/uploads/2016/05/BFAMFAPhD_ArtistsReportBack2014-10.pdf
Lee Soo, Hee and Jin woo Lee (2016). art Fairs as a Medium for Branding Young and Emerging Artists: The Case of Frieze London, in The Journal of Arts Management Law and Society 46(3):95-106 · May 2016 with 91 Reads; DOI: 10.1080/10632921.2016.1187232
Ober, Cara (2009).Differences Between Emerging, Mid-Career, And Established Artists : professional Practices For Visual Artists, Access In: http://www.bmoreart.com/2009/07/differences-between-emerging-mid-career.html
Olav Velthuis (2003). Art Dealers, In: Towse, R. A (Ed) Handbook of Cultural Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp: 28-32. Access in:                                      http://www.velthuis.dds.nl/handbook%20towse%20art%20dealers.pdf
Overdam, Kim van (2011). Gatekeepers and Quality: Amsterdam Gallery Owners and Quality in the Contemporary Arts, Master thesis Cultural Economics & Cultural Entrepreneurship at Erasmus University Rotterdam, access in: https://thesis.eur.nl/pub/10375/Overdam,%20K.%20van.pdf
Rubiao, Rafael Macedo and Machado, Ana Flavia (2015). Challenges and Particularities in an Art Market: a Case Study of a Brazilian Municipality, 19th International Conference on Cultural Economics manuscript at university of Amesterdam, access in: http://eventos.uva.es/file_manager/get_paper/4695
Towse, R. A (2003). Handbook of Cultural Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Tõnts, Merle (2014). Contemporary Visual Art Scene: Conditions of the Market and its Effects on Emerging Artists in Australia and Estonia, Master thesis at UNIVERSITY OF TARTU, access in: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43791/Tonts_M_2_5.pdf?sequence=1
National Endowment for the Arts (2012). Serving Emerging Artists, Arrow Mont School of Arts and Crafts & Alliance of Artists Communities, access in: https://www.artistcommunities.org/files/files/AAC-ServingEmergingArtists.pdf
Saatchi Art (2017). Invest In Art: Emerging Artists to Buy Now, 2017 Report, access in: https://d3t95n9c6zzriw.cloudfront.net/invest-in-art/2017/iia-2017-report.pdf