نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله ارائه الگویی برای اجرای مشاهده مشارکتی در گروه‌های تلگرامی و به دست دادن شناختی از این گروه‌ها است. تلگرام، در حال حاضر محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسان فوری تلفن همراه در ایران است، بااین‌وجود تحقیقات زیادی درباره این برنامه و کاربری در آن اجرا ‌نشده است. در این تحقیق می‌کوشم با ارائه الگوی مناسب، زمینه را برای اجرای تحقیقات بعدی فراهم کرده و ویژگی‌های این گروه‌ها را با نوع فعالیت کاربران ایرانی مورد مشاهده قرار دهم. برای اجرای این کار از شیوه ارائه شده توسط ماک و همکاران برای مشاهده مشارکتی استفاده کرده و آن‌را برای استفاده در گروه‌های تلگرامی تغییر دادم. یافته‌های تحقیق به ارائه جدول راهنمای مشاهده مشارکتی و همچنین تشخیص ویژگی‌های گروه‌های تلگرامی انجامید. شاخص‌های اصلی این جدول عبارتند از ظواهر، پیام‌ها و گفت‌وگوها، نقش اعضا، فضای شخصی و ترافیک گروه. در قسمت یافته‌ها، مشخصات مربوط به هر یک از این شاخص‌ها که در گروه‌های مورد مشاهده وجود داشت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participant Observation in Telegram Groups: Roadmap and a Case Study

نویسنده [English]

  • Hossein Kermani

PhD Candidate, Social Communication Science Faculty, University of Tehran.

چکیده [English]

This paper tries to 1) propose a framework for doing participant observation in Telegram groups and 2) reach a comprehensive perception of users’ actions in these groups based on a case study. While Telegram, as an Instant Messaging App is the most popular one in Iran, no researches have been done about it. Here, I try to prepare an appropriate background for future researches and at a same time study Iranian users’ behavior in this App. Selecting Mack et al. “What to observe” framework as a base, I make it suitable to apply on Telegram groups. To do that, I started using Telegram on November 2014 until March 2016. During this time I observed more than 196 unsystematical groups and on September 2015, selected 43 groups for further study, after that I choose 8 groups for systematic observation and analyzed them from September 26 to  October 9, 2015.
Finally I suggest the “What to observe” framework consisting of Appearance, Messages and Discussions, Members Roles, Personal Space and Group Traffic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Massinger Apps
  • Telegram
  • Participant Observation
  • Individual Public
منابع و مأخذ
  
ایسپا (1394). چکیده سخنرانی نشست دانشجویی پیدا و پنهان فضای مجازی، تهران: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.
ایسنا (1394). واعظی: فکر نمی‌کنم تلگرام فیلتر شود/ استخدام کارمند ویژه ایران در تلگرام، دریافت شده در تاریخ 14 فروردین 1395 از: http://goo.gl/4wnrh4
باشگاه خبرنگاران جوان. 12 مهر 1394. قطع تلگرام ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد، دریافت شده در تاریخ 25 بهمن 1394 از: http://goo.gl/htsO1v
باشگاه خبرنگاران جوان (27 آبان 1394). تلگرام فیلتر نشد، دریافت شده در تاریخ 25 بهمن 1394 از:
http://goo.gl/4tUHjA
تابناک (1394). تلگرام فیلتر نمی‌شود، دریافت شده در تاریخ 25 بهمن 1394 از:   http://goo.gl/yLEg4
خبرآنلاین (1394). عذرخواهی رسمی مدیر تلگرام از وزارت ارتباطات و مردم ایران، دریافت شده در تاریخ 14 فروردین 1395 از:    http://goo.gl/jQFcI6
سراب‌پور، سونیتا (1394). عبور امن تلگرام، روزنامه دنیای اقتصاد، دریافت شده در تاریخ 14 فروردین 1395 از:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1025999/
کرمانی، حسین (1394). مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با استفاده از وایبر بین کاربران ایرانی، فصلنامه جامعه ، فرهنگ، رسانه. شماره 15.
کوثری، مسعود (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی اورکات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مشرق نیوز (1392). چند میلیون ایرانی کاربر فیس‌بوک هستند؟/ ایران نخستین کشور در ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه، دریافت شده در تاریخ 25 بهمن 1394 از : http://goo.gl/L8sa9s
 
Beneito-Montagut, Roser (2011) Ethnography goes online: towards a user-centred methodology to research interpersonal communication on the internet, Qualitative Research, 11(6) 716–735
Cowan, Geoffrey & Arsenault, Amelia (2008) Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616 no. 1: 10-30
Gibson, William J. and Brown, Andrew (2009) Working with Qualitative Data, CA: SAGE Publications.
Greg S. Guest; Emily E. Namey & Marilyn L. Mitchell (2013) Collecting Qualitative Data: A Field Manual forApplied Research, Los Angeles, CA: SAGE.
 
Rahmandad, Hazhir, Sara Sarkhili, Mohammad Hafezi, Ali Mostashari, Farzan Parsinejhad, Nima Saeidi and Ali Khademhosseini (2006) Iranians on Orkut: Trends and Characteristics, ISG research report.
Jorgensen, Danny (1989). Participant Observation. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Mack, Natasha; Woodsong, Cynthia, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, Emily Namey (2005) QualitativeResearch Methods: A Data Collector’s Field Guide, Research Triangle Park, NC: Family Health International.
Marvasti, Amir (2014) Analysing Observationsin Flick, Uwe (Eds) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. Los Angeles, CA: SAGE.
Telegram.me. (2016). ). Retrieved March 13, from: http://www.alexa.com/siteinfo/telegram.me
Telegram.org. (2016). ). Retrieved March 13, from: http://www.alexa.com/siteinfo/telegram.org