نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این مقاله با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی در پی آن است که آثار جهانگردی را در همگرایی و توسعۀ فرهنگی جوامع اسلامی تبیین کند. در این مقاله، عوامل گوناگون رکود جهانگردی بین کشورهای اسلامی در دو دستة، عوامل درونی و بیرونی بررسی و تحلیل می‌شود. با توجه به سابقة صنعت جهانگردی به‌ویژه جهانگردی زیارتی در جهان اسلام، جهانگردی به اشکال گوناگون از جمله تفریحی، تجاری، مذهبی، زیارتی و ورزشی، در فرایند همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی نقش دارد.
نتایج این پژوهش، مشخص می‌کند صنعت گردشگری عاملی مؤثر برای توسعة فرهنگی در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. با توجه به توسعة فنّاوری در هزارة سوم، با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و مناسب برای جهانگردی، می‌توان به توسعة فرهنگی دست یافت. صنعت جهانگردی در تعاملات علمی، رشد تولیدات اقتصادی ـ اجتماعی، وحدت جوامع اسلامی، تحول و تکامل ارزش‌ها و آداب‌وسنن مؤثر است. به منظور تقویت و تحکیم صلح و دوستی و همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی، همکاری دولت‌ها در ایجاد و توسعة امنیت، توسعة زیرساخت‌ها، اعطای خدمات مناسب جهانگردی، نهادینه کردن قوانین جهانگردی، اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از فنّاوری اطلاعات برای تبلیغات و بازاریابی، آموزش نیروی انسانی و تحقیقات دربارة جهانگردی، از جمله راهکارهای توسعة جهانگردی است که باید عملیاتی و اجرایی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism Role in the Process of Convergence and Cultural Development of Islamic Countries

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

This article explains tourism influence on convergence and cultural development in an analytic-descriptive way. Various factors of tourism stagnation among Islamic countries can be divided into inner and outer factors. Considering background of tourism industry, especially pilgrimage one in Islam world, different forms of tourism, such as recreational, commercial, religious, pilgrimage and athletic, influence on the process of cultural convergence of Islamic countries.
This investigation results that tourism industry is an effective factor in local, regional and international level. Considering technological development in third millennium, cultural development can be achieved through reasonable planning and managing tourism. Tourism industry influences on scientific transactions, growth of social-economics productions, Islamic society union, and evolution of conventions and values. To enforce and stabilize peace, friendship and cultural development among Islamic countries, some effectual tourism development strategies are: governments’ cooperation in establishing and developing security; developing bases; conferring tourism reasonable services; setting tourism rules; informing and using information technology for advertising and marketing; educating manpower and researching into tourism.