نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره)

2 کارشناس ارشد اندیشه‌سازی در اسلام پژوهشکده امام خمینی‌(ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

مقالة حاضر پژوهشی است بر رویکرد نظری امام خمینی(ره) دربارة سکولاریسم. مسلماً پرداختن به این موضوع مستلزم تعریف سکولاریسم، تفاسیر و برداشت‌های گوناگون از آن، و فرایند سکولاریزاسیون است. از این رو، پژوهشگر ضمن بیان مقدمات به آرا و مبانی نظری حضرت امام خمینی(ره) دربارة شاخص‌ها و مبانی سکولاریسم همچون خصوصی شدن دین، عقلانیت ابزاری، جدایی اخلاق از سیاست، و جدایی دین از سیاست می‌پردازد. انقلاب اسلامی نقطة عزیمت تحول در مبانی اندیشه در ایران معاصر است. انقلاب اسلامی اعتراضی بود به نحوة تفکر، نحوة زندگی، و نوسازی سیاسی ـ اجتماعی سکولار. شایسته است به این سؤالات پاسخ داده شود که چرا انقلاب اسلامی و ایدئولوگ آن، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، با سکولاریسم تضادی بنیادین داشتند. تا کنون مقالات و آثار متعددی از دیدگاه اسلام دربارة سکولاریسم نگاشته شده است، اما از دیدگاه حضرت امام(ره) دربارة مبانی اندیشه سکولاریستی بحث نشده است. پژوهشگر در این مقاله تلاش می‌کند تا با بیان و فهم مبانی اندیشة سکولاریسم به تبیین دیدگاه حضرت امام(ره) بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Khomini's view about Secularism's Principals

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

Secularism is a western ideology which its principals are formated during centuries. Western’s schools such as Humanism, Renaissance. Enlightment and liberalism are its main bases. The fundation of secularism regarding to Imam Khomeini's point of view  is the main topic of the paper. In fact in this research we are going to contrast the Islamic discourse with that of secularism. Therefore, the following question should be answered: what is Imam Khomeini’s idea about the fundation of secularism. The present article is consisted of following subjects: secularism meanings & definitions, indicators and its historical, and it's philosophical roots. Imam khomeinie's ideas about secularism indicators such as rationalization and separeting morrality and politic as well as deholization and other releted issues are discussed.