تبیین تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر جریان‌های سیاسی و اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

امروزه فناوری‌های ارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده‏اند، به گونه‏ای که انسان امروز بدون این فناوری‌های جدید نمی‌تواند به زندگی‏اش ادامه دهد. پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباطی علاوه بر تأثیرات مثبتی که در زندگی انسان‌ها دارد، دارای تأثیرات منفی نیز هست که بر همین اساس نظریه‏پردازان علوم ارتباطات با توجه به آثار و پیامدهای فناوری‌های ارتباطی به دو گروه تقسیم می‌شوند: عده‌ای اعتقاد به تأثیرات مثبت فناوری‌های ارتباطی دارند و برخی دیگر توجه خود را بر روی آثار منفی فناوری‌های ارتباطی متمرکز کرده‌اند. در این مقاله بر آنیم که به بررسی این دو دیدگاه مثبت و منفی دربارۀ فناوری‌ها و همچنین پیامدها و تأثیرات سیاسی و اقتصادی فناوری‌های ارتباطی و اثرات آن بر پدیدۀ جهانی شدن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the effects of communication technologies on political and economic Trends

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Today communication technologies have affected our life, therefore in this modern world people can’t live without these technologies. However the development in communication technologies has some positive advantages, these effects have also some negative advantages too. Thus communication theorists have divided the effects of communication technologies in two categories: First, some theorists have believed that communication technologies have just positive effects Second, the other scientists in communication science have focused on just negative effects of communication technologies. This study examines both negative and positive effects of these kinds of technologies although the political and economic effects of communication technologies on globalization have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Technologies
  • Economic and Political Effects
  • globalization