تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما

2 کارشناس‏ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

گرد‌آوری داد‌ه‌های فرهنگی، به منظور رفع کمبود اطلاعات از فعالیت‌های فرهنگی جامعه، یکی از انتظارهایی است که می‌توان از اولیای امور فرهنگی داشت. سیاست‏گذاران فرهنگی به ‌دلیل کمبود این اطلاعات، دشواری‌های بسیاری داشته و در پی‌ریزی سیاست‌های کلان فرهنگی با موانع جدی روبه‌رو بوده‌اند، بنابراین ارائه سیمایی عینی از وضعیت فرهنگی کشور منوط به روشی معتمد و جامع است. از آنجا که نشریه‏های حوزه خانواده در کشور جزو کالاهای فرهنگی به شمار می‏آید و تأثیر بسزایی بر فرهنگ جامعه دارد، پژوهش حاضر پایه‌ریزی و انجام شد تا با بررسی و شناخت بیشتر، محتوای نشریه‏های حوزه خانواده خصوصاً پیام‌ها و مطالب فرهنگی آن را ـ که در دوره‏ای یک‌ماهه به مخاطب ارائه می‌دهند ـ بررسی کنیم و به تصویری از این پیام دست یابیم. برای تحقق این هدف یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مدنظرمان عبارت است از:
ـ بررسی دقیق مسائل فرهنگی‌ قابل توجه نشریه‏ها، عکس‌ها و آگهی‌های همۀ نشریه‏های مورد پژوهش و تحلیل‌محتوای آنها.
اهمّ یافته‌های پژوهش عبارت است از:
ـ بیش از سه‏چهارم تیترهای روی جلد این مجله‏ها با اخبار روز همخوانی ندارد.
ـ مطالبی که مستقیم به روابط والدین و فرزندان، روابط فرزندان با هم و روابط کل اعضای خانواده پرداخته باشد، بسیار اندک است که توصیه می‌شود توجه بیشتری به این مطالب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of (cultural massages) Family magazines (July and September 2010

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

In every society people expect cultural authorities to decrease the lack of information in cultural activities by collecting data. The lack of information   causes many problems for cultural policymakers thus they have faced serious barriers to lay the foundation of cultural policy. So there should be a valid and comprehensive method to provide an objective aspect of the cultural status.
Family magazines are considered a part of cultural Goods in Iran, so they play an important role in our culture. This paper examines the content of these family magazines, particularly the messages and cultural contents of them which have been published in a period of a month. The main goal for this article is:
-      We try to study the cultural issues which are considered in the magazines as well as photos and Ads of all publications then analyze their content (by using the content analysis method).
Finding:
1)    More than three-quarters of the headlines on the cover of these magazines are inconsistent with the news.
2)    The contents which consider the relationship between parents and children as well as the relationship of children in these magazines are very little thus it is recommended to pay more attention to these issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function of Family
  • Ads Issues
  • cultural approach