نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی ـ دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

امروزه رسانه‌های جمعی به عنصری مهم تبدیل شده‏ و بر همۀ عرصه‏های زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نفوذی انکارناپذیر دارد. تلویزیون ایران که در سطحی کلان هدف خود را انسان‏سازی و ایفای نقش دانشگاهی بزرگ معرفی کرده باید در ایفای نقشی فرهنگ‏ساز به شکل جدی ورود پیدا کند.
از این رو، در این مقاله ابتدا به چگونگی فرهنگ‏سازی رسانه‌ها در ابعاد گوناگون فرهنگ می‏پردازیم و در ادامه با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی، چگونگی بازنمایی آن را در متون تلویزیونی بررسی خواهیم کرد. به همین منظور ابتدا پس از بیان تقسیم‏بندی‏هایی از فرهنگ، آن را به سه حوزۀ اصلی باورهای بنیادین، ارزش‌ها و هنجارها و رفتارها تقسیم می‌کنیم و سپس نحوۀ ورود رسانه در هر کدام از این ابعاد را با توجه به اصول سند چشم‏انداز بررسی می‌کنیم.
در نهایت اینکه رسانه‌ها به منظور فرهنگ‏سازی در جامعه و به‏خصوص نهاد خانواده باید در گام نخست تغییراتی را در سطح باورهای بنیادین و در ادامه در سطح ارزش‌ها و هنجارها به وجود آورند؛ همچنین برنامه‌ریزی بر روی باورهای بنیادین که در قاعدۀ هرم قرار دارد، بسیار تأثیرگذارتر از انواع دیگر هرم خواهد بود، چراکه این بُعد از فرهنگ اگرچه ممکن است کم‏رنگ شود، هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culture-Building and Representation of the Family in Television Concerning with The 20-Year Perspective Document

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

Mass media in modern world have become one of the crucial elements which have affect not only economic and political aspects of life but cultural and social aspect of our life has been affected by them. National television in Iran has claimed to have an educational role as well as, Culture-Building for the society. This paper explains how media can build and change different aspects of culture then we try to study how we can show the representation of family in the television contexts concerning with the importance of family. 
Therefore at first the culture meaning is divided to three main categories such as: Fundamental beliefs, values, norms and behaviors; Then the function of media in each expressed categories have been studied concerning with The 20-Year Perspective Document. Finally, the results have indicated that for building and changing the culture specially at the level of the family, firstly some changes in Fundamental believes should be made then the values, norms and behaviors should be considered. Indeed planning fundamental believes should be at the base of this kind of pyramid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • The 20-Year Perspective Document
  • Culture-Building
  • Representation
  • Television Genre