نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‏شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد جامعه‏‏شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

موبایل به منزلۀ یکی از فناوری‏های نوین و تأثیرگذار ارتباطی هم‏اکنون حضوری ناخوانده، ولی فعال در بین نوجوانان و جوانان دارد و در فضاهای آموزشی بسیاری، سنن و آموزه‏های تعلیم و تربیت سنتی را به چالش می‏کشد. در این راستا، مطالعه دربارۀ رابطۀ میان استفاده از موبایل و جامعه‏پذیری مدرسه‏ای دانش‏آموزان، درواقع ردیابیِ یکی از مسائل اجتماعیِ بالقوه‏ای است که نه‏تنها در جامعۀ ما، بلکه در ملل دیگر نیز به‏تدریج توجه و تمرکز محققان و کارشناسان ـ و البته مسئولان و برنامه‏ریزان اجتماعی ـ را به خود معطوف کرده است.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ میان نحوۀ استفاده از موبایل با جامعه‏پذیری مدرسه‏ای از نظریه‏های جامعه‏‏شناسانی چون: «مانوئل کاستلز»، «هانس گسر»، «اینگلهارت» و دیگران استفاده کرده و در انجام تحقیق از روش پیمایشی بهره برده‏ایم.
یافته‏های پژوهش نشانگر آن است که در مجموع بین الگوی استفاده از موبایل با توجه به ابعادی چون: شدت و میزان استفاده، نوع نگرش و استفاده (ابزاری یا بیانگر)، موقعیت‏های استفاده (مناسب یا نامناسب) و سابقۀ استفاده از موبایل با میزان جامعه‏پذیری مدرسه‏ای رابطۀ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Mobile Phone Usage and Educational Socialization: with an emphasis on High school’s student in Koohdasht city of Lorestan

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

Educational socialization is considered as one of the main goals of educational system in any society. It transmits the inherited culture to the new generations, expands the linkages between old and new traditions, and at the same time, it deepens the social integration and solidarity among citizens. Nowadays, there are several agents contributing to, or complicating the process of socialization especially educational socialization. New technological advances in the fields of information and communication with their great appeal are going to challenge the culture of societies, identity of individuals, and the proccess of socialization. In this context, it should not be forgotten cell phone with its unwanted but very influential role among our teens in shools.
This study aimed at investigating the relationship between the pattern of using cell phone and educational socialization. Taking advantage from the theories of Castells, Geser, and Ingleheart, several research hypotheses were drawn and tested. Sample of the study is consisted of 280 sophomore, junior, and senior among high-school students in Koohdasht city who have been selected according to chochran sampling formula, and through two stages of sampling i.e random and stratified sampling. Some of the main results of the research are:
In general there is a significant relationship between using cell phone and educational socialization. Students who use the cell phone a lot, and  have an expressive  view point towards it, or use it in unsuitable situations ( unusual times and places) , or use it for longer periods of time, then  they experience less educational socialization. On the contrary, students who do not have a cell phone or they often use cell phone instrumentally, then they enjoy higher degrees of educational socialization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Educational socialization
  • Expressive- instrumental Attitude toward Mobile phone
  • Communicative skills