نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری قرآن و متون اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

جامعة آرمانی یکی از آرزوهای بشر بوده و هست. یکی از شاخص‌های تحقق چنین جامعه‌ای ارتقاء فرهنگ در تمام شئون آن است.
در این مقاله به‌طور اختصار به این سوال پاسخ داده می‌شود که فرهنگ چگونه در تحقق جامعة آرمانی قرآنی نقش‌آفرینی می‌کند؟ لذا به چند بعد از ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی مانند شکوفایی عقل، گسترش دانش، برادری و محبت، سلامت و بهداشت و توجه به محیط‌زیست اشاره شده است.
اما از همه مهم‌تر آن است که ارتقاء فرهنگ بدون تحقق حکومت الهی و حضور امام شکل نخواهد گرفت. بنابراین در این مقاله به اختصار به موضوع امامت در قرآن و ویژگی‌های امام برای اعتلای فرهنگ در جامعة آرمانی قرآنی اشاره خواهد شد. بدیهی است امامی که خود مظهر عدل، علم و حکمت مطلق خداوند است و علمش وابسته به علم الهی و مبسوط‌الید برای تحقق تعالیم و دستورهای عادلانة الهی باشد و مردم هم عاقلانه و آگاهانه در خدمت این حاکمیت باشند خواهد توانست جامعة آرمانی را محقق سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions of Culture in Quranic Ideal Society

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

An ideal community has been one of the human aspirations. Cultural development is one of the essential factors in the way of making an Ideal community.
What is the culture role in ascertaining an Ideal society? This is the question that we answer in this article, thus we refer to some dimension of culture in Ideal society such as Dehiscence of reason, Extension of knowledge, brotherhood and kindness, Health and Hygiene and environmental attentions.
 But the most important matter is that cultural development unavailable without theocracy and presence of Imam. Therefore supreme leadership of the Muslim community (Imammate) in The Quran and his characteristic for enrichment of culture in the Ideal Quranic society are among the topics of this article.
It is clear that Imam with some features such as justice, knowledge, divine wisdom can ascertain God’s commandments and orders and people are the real followers of him deliberately. So he can make an Ideal society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Ideal Society
  • Quran
  • Imamate