موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

2 کارشناس‌ارشد پژوهش اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام‌نور

چکیده

با وجودی که طی چند سال گذشته در مورد گرایش‌های موسیقیایی جوانان ایرانی مطالعاتی انجام شده اما موسیقی زیرزمینی کمتر موضوع پژوهش قرار گرفته است. مقالة حاضر به بررسی مضامین مستتر در شعر موسیقی‌های زیرزمینی پرداخته است. در این راستا11 مورد از این شعرها که در زمان نگارش مقاله از شهرت بیشتری برخوردار بودند انتخاب و با استفاده از روش تحلیل‌محتوای کمی و کیفی، مضامین و دلالت‌های جامعه‌شناختی آنها شناسایی شده است. یافته‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که شعرهای موسیقی‌های زیرزمینی دارای سوگیری انتقادی به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی جامعة ایران هستند و این ظرفیت را دارند تا با مباحث مطرح درعرصة عمومی ارتباط پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underground Music; as a Representative of Social Concerns of the Youths

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Although some research has been conducted on youth music trends in Iran in recent years, little has been done on underground music. This paper studies the explicit and implicit contents of underground lyrics. To do so, ten underground lyrics which were more popular at the time were selected and their sociological contents and implications were identified by quantitative and qualitative content analysis.
The findings infer that the lyrics of underground music are most often critical towards socio-cultural situations of Iranian Society. Also, the underground music has potential to deal with public sphere issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground music
  • Youth subculture
  • Social critique
  • Iranian Society