نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

آیا فیلم«سنگ صبور» بیان‌کننده ماهیت واقعی زندگی زناشویی جامعه افغانستان است؟
برای جواب به این سؤال و اینکه آیا شخصیت‌ها و کارکردهای زن و مرد در این فیلم، نشان‏دهنده فرهنگ مردان و زنان افغانی هست یا خیر؛ مفاهیم تشکیل دهندة مردانگی و زنانگی دیالوگ‌های یکی از معروف‏ترین فیلم‏های افغانی به نام «سنگ صبور» با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی لاکلاو و موف و با نظریه روان‌کاوانه «کارن هورنای» و نظریه انتقادی شرق‏شناسی تحلیل شده‌اند. فیلم سنگ صبور، زندگی زناشویی یک مرد جنگی مجروح و همسرش را در زمان جنگ‌های داخلی در شهرکابل بازنمایی می‌کند. تحلیل انجام گرفته بیانگر این است که مفاهیم زنانگی و مردانگی بازنمایی شده در سنگ صبور نمایان‌گر ماهیت فرهنگ روابط زناشوهری افغانی‌ها نیست. البته، شیوه‏های گفتمانی، به‏خصوص گفتمان رد و بدل شده میان مرد مجروح جنگی و همسرش بیانگر بخشی از گفتمان حاکم در افغانستان است که نمی‏توان آن‏را تنها گفتمان حاکم دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feminity and Masculinity in Afghanistan Society: Discourse Analysis of "Sang-e-Sabor" Film:

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Sayyed Baqer Hussaini 2

1 Associated Professor, Imam Sadeq University

2 Master's Student at Social Science College, Tehran University, (responsible writher)

چکیده [English]

Is the film Sang-e-Saboor "Rock patient" express the true nature of marriage in Afghan society? To answer this question and whether the character and functions of men and women in this film, showing the culture of men and women in Afghanistan or not; this article analysis the concepts of masculinity and femininity in the dialogues of one of the most popular films by using Laclau critical discourse analysis method, psychoanalytic theory of Karen Horney and the critical theory of orientalism.  The film Sang-e-Saboor "Rock patient", represents the marriage life of a wounded men and his wife at the time of the civil war in Kabul. This Analysis shows that the concepts of femininity and masculinity represented in stone patient do not reflect the cultural nature of marital relations of Afghans. However, the discourse methods exchanged between the injured man and his wife represent part of the hegemonic discourse of war in Afghanistan which cannot be considered the only hegemonic discourse in Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film Sang-e-Saboor "Rock patient"
  • Power
  • femininity
  • Masculinity
  • Afghanistan
اباذری، یوسف و کریم، جلیلی(1385). «آیا شرق‏شناسی را پایان هست؟». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (شماره 6)، صص 155-173. 
استوری، جان(1389). مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه. ترجمه: حسین پاینده، تهران: آگه.
تری یاندیس، هری، س (1378)، فرهنگ و رفتار اجتماعی، ترجمه: نصرت فتی، تهران: انتشارات رسانش.
دایر،‌ ریچارد(1390). «بدن‏های آسمانی: ستارگان سینما و جامعه در شورای نویسندگان». ارغنون، شماره 23، از صص 251- 278.
رفیع پور، فرامرز(1387). آنومی، یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران ، چاپ ششم، تهران: ثالث.
زیمل، گئورگ(1392). دربارة فردیت و فرم های اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی‏پرست، تهران: انشارات ثالث.
سلطانی،‌ اصغر(1386). «تحلیل گفتمانی فیلم­های سیاسی- اجتماعی: نگاهی به «پارتی» سامان مقدم». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، (شماره 9)، صص 1- 16.
سلطانی، اصغر(1391). قدرت، گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران). تهران: نشرنی.
قجری، حسینعلی و جواد، نظری(1392). کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی، چاپ اول، تهران: جامعه‏شناسان.
گیویان، عبدالله(1390). مردم‏شناسی بصری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
هورنای،کارن(1373). تضادهای درونی ما، چاپ هشتم، تهران: انتشارات بهجت. 
 
publication.
Monsutti, Alessandro(2001), Afghanistan in Countries and their countries: Macmillan reference USA. 
Said, E.(1978) Orientalism: USA, New York, Wintage Books.   
 
وسایت­ها
وبسایت ادبی سیمرغ، برگرفته شده به تاریخ 30/2/1392 از:
 http://www.simorg.co/news-view.php?ID=73
وبسایت رهانه، دسترسی به تاریخ 26/9/1392 از:                                          http://haatef1.blogspot.com
وبسایت هاف پست، دسترسی به تاریخ 25/9/1392 از:
 http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/the-patience-stone-an-int_b_3785600.html
 وبسایت ioncinema.com دسترسی به تاریخ 25/9/1392 از:
http://www.ioncinema.com/interviews/interview-atiq-rahimi-the-patience-stone