نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

فهم نحوۀ ادراک مردم و مدیریت آن ازجمله مأموریت­های اصلی هر رسانه به­منظور پیشبرد اهداف خود و در جهتِ انگاره­سازی در بین اذهان عمومی است. این مهم در فضای رسانه­ای جمهوری اسلامی ایران، که روزانه مورد هجمۀ رسانه­ای نظام سلطه قرار می­گیرد، اهمیت دوچندانی می­یابد، تا حدی که رهبر انقلاب آن را مهم­تر و بسترساز اثرگذاری جنگ اقتصادی دانسته­اند. بر این اساس، هر رسانه، مبتنی بر اهداف و مأموریت­های خود، راهبردهایی را برای هدایت افکار عمومی در پیش می­گیرد؛ شناسایی این راهبردها مستلزم رصد دقیق آن­ها و یا دسترسی به اسناد بالادستی آن­هاست. نقص این روش در آن است که میزان اثربخشی هر راهبرد مشخص نشده است و گاهی شیوه­های به­کار­گرفته­شده در راهبردها مبهم خواهند بود. در این پژوهش تلاش شد تا با تمرکز بر جامعۀ هدف رسانه­ها، راهبردهایی که در هدایت افکار عمومی مؤثر واقع شده­اند شناسایی شوند. لذا در ابتدا اقدام به مصاحبۀ نیمه­ساختارمند با 1,250 نفر از مردم تهران شد و پس از آن با بهره­گیری از رگرسیون لجستیک و آزمون همبستگی تلاش شد تا باور عمومی، که تحت تأثیر هریک از چهار رسانۀ ماهواره، شبکه­های اجتماعی، صداوسیما و تارنما­ها شکل گرفته است، تبیین شود. نتایج گویای آن بود که فضای تقابلی جدی­ای میان رسانه­ها در عرصۀ هدایت افکار عمومی وجود دارد و در این فضا شبکه‌های اجتماعی غالباً در اختیار جریان غیرانقلابی، و تارنما­ها در دست جریان انقلابی ­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Media Strategies for Managing Social Perceptions in Media Wars in 2018

نویسنده [English]

  • rasoul yousefi

Assistant Professor, Department of National Security Studies, Imam Hossein University.

چکیده [English]

Understanding how people perceive and manage is the most important mission of any media. This issue is important in the media environment of the Islamic Republic of Iran, which is in the media war, and the Iranian leader in 2018 introduced the media war as an introduction to the economic war. Identification of the strategies of each medium requires regular observation or access to their upstream documents. The flaw of this method is that the effectiveness of each strategy is not determined and, sometimes, the techniques employed in the strategies would be ambiguous.In this research, it was attempted to identify strategies that are effective in guiding public opinion by focusing on the target community of the media. So, firstly, 1250 people from the city of Tehran were interviewed and then using logistic regression and correlation test, the public opinion that was formed by satellite, social networks, national television and news sites, were explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Perception management
  • Media warfare
  • Guiding public opinion

منابع و مأخذ

الرک، پاملا ال و رابرت بی ستل (1995). پژوهش پیمایشی: رهنمود‌ها و استراتژی‌هایی برای انجام دادن پیمایش، ترجمۀ مهراندخت نظام ستهیدی، اردشیر امیدی محنه و محمود متحد، تهران: نشر آگه.
ایروانی، محمود و محمدکریم خداپناهی (1386). روان‌شناسی احساس و ادراک، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهیان.
بارون، رابرت و دان بیرن و نایلا برنسکامب (1397). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمۀ یوسف کریمی، تهران: انتشارات روان.
ببی، ارل (1384). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمة رضا فاضل، تهران: سمت.
پوراسد، یعقوب و حسین جیستان (اسفند 1394). شناخت فضای سایبر و دکترین برخی کشورها، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
دانایی، منیره (1393). ادراک اجتماعی، تهران: پژوهشکده باقرالعلوم.
دواس، دی. ای. (1991). پیمایش در علوم اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
اعرابی؛ محمد و علی پارسائیان (1396). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رنجبران، داوود (1389). جنگ نرم، تهران: انتشارات ساحل اندیشه تهران.
شریعت‌زاده، سیدمحمدعلی (1396). جنگ رسانه‌ای و چیستی آن، تهران: اندیشکده تبیین.
ضیایی‌پور، حمید (1389). جنگ نرم (ویژه جنگ رسانه‌ای)، جلد دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
کالینز، جان ام. (1370). استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها)، ترجمۀ کورش بایندر، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
پری، رابرت (2013). «ایالات متحده و جنگ بر سر واقعیت»، ترجمۀ امیر یزدیان،  ماهنامه سیاحت غرب، مرداد و شهریور ۱۳۹۲ پیاپی ۱۲۰-۱۲۱: ۷۰.
 
Department of Defense (2001). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication, 1-02, 12 April 2001 (As Amended Through 17 December 2003).
Goldman, E. (2004). National Security in the Information Age: Issues, Interpretations, Periodizations. London: Routledge.