کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
فرهنگ شهرت و کنشگری سلبریتی‌ها در اینستاگرام از نظر کاربران ایرانی

دوره 23، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 341-374

10.22083/jccs.2022.330160.3554

مجید سلیمانی ساسانی؛ مهدی شهبازی؛ سینا قربانی


تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت شبکه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

دوره 23، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 375-410

10.22083/jccs.2021.261728.3245

فاطمه راه پیمافرد؛ افسانه مظفری؛ داود نعمتی انارکی


انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 119-136

10.22083/jccs.2021.230646.3083

محمد سلگی؛ وحید مصطفی پور


گونه‌شناسی هویت مجازی زنان کرد ایرانی در اینستاگرام

دوره 21، شماره 52، دی 1399، صفحه 111-144

10.22083/jccs.2020.229866.3075

جمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ اوین احمدی