مطالعه تطبیقی میزان تعامل کاربران با نحوه پرداخت به سوژه های خبری در صفحه اینستاگرام خبرگزاری صدا و سیما و بی بی سی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر سازمان صداوسیما

2 استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22083/jccs.2020.254254.3213

چکیده

خبرگزاری صداوسیما به‌عنوان رسانه جریان اصلی در کشور برای عقب نماندن از رسانه‌های رقیب در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی باید از تمام ظرفیت‌های روز دنیا ازجمله شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده نماید. لذا شناخت نحوه فعالیت رسانه‌های خبری رقیب در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش با مطالعه اینستاگرام خبرگزاری صداوسیما و بی‌بی‌سی فارسی سعی شد تا رابطه میزان تعامل کاربران با نحوه پرداخت سوژه‌های خبری در اینستاگرام این دو رسانه خبری بررسی شود. پژوهشگر برای دستیابی به این مهم سوژه‌های خبری یکسان را در بازه 9 ماه پاییز 98 تا بهار 99 به‌صورت هدفمند شناسایی و درمجموع 180 پست انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است بیشترین قالب ارائه خبرها در خبرگزاری صداوسیما، ویدئو و بیشترین ارزش خبری، ارزش ترکیبی شهرت/ دربرگیری بود در حالی که در بی بی سی فارسی، قالب ارائه عکس و ارزش خبری شهرت/برخورد فراوانی بیشتری داشت. از منظر بکارگیری عناصر خبری تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشت. همچنین بیشترین لایک ها و کامنتها مربوط به پست های منتشر شده در هر دو رسانه خبری بر اساس ارزش خبری شهرت بود. خبرگزاری صداوسیما و بی‌بی‌سی فارسی در نحوه استفاده از قالب های ارائه خبرها و ارزش های خبری متفاوت عمل کرده‌اند و در واقع عملکرد متفاوت و نسبی بی بی سی فارسی در دو متغیر مذکور را می توان مرتبط با افزایش تعامل کاربران با این رسانه خبری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of users' interaction with how to pay for news items on the Instagram page of IRIB and BBC Persian

نویسندگان [English]

  • Majid Saadati 1
  • akbar nasrollahi 2
  • Esmaeil Sadipour 3
  • seyedali rahmanzadeh 4
1 Ph.D Student Of Azad University
2 Assistant Professor of Media Management, Islamic Azad University, Tehran Markaz Science and Reseaerch Branch
3 Full Profesor of ATU University
4 Assistant Professor at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As the mainstream media in the country, in order not to lag behind the competing media in the field of news and information, Sada-e Azadi news agency must use all the capacities of the day in the world, including virtual social networks. Therefore, it seems necessary to know how competing news media operate in this field. In this study, while comparing the Instagram of the Radio News Agency and the BBC Farsi, an attempt was made to identify the relationship between the interaction of users and the payment of news subjects on Instagram of these two news organizations. To achieve this important goal, the researcher purposefully identified the same news subjects in the period of 9 months from autumn 1998 to spring 1999 and selected a total of 180 posts and analyzed them using quantitative content analysis method. The most important findings of this study indicate that the Radio News Agency has ceded the field to its competitor in the number of daily posts, but there is no slight difference between them in the way of using news elements and the way of using them. In BBC Farsi, there is a significant relationship between the use of the combined news value of reputation / encounter, political news subjects and political videos and the level of user interaction in the likes and comments components. On the other hand, the news values ​​of encounter / inclusion and Reputation / attitude are significantly different from other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interaction
  • News
  • Instagram
  • IRIB News Agency
  • BBC Persian