کلیدواژه‌ها = خانواده
تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری ایران در حوزۀ خانواده

دوره 21، شماره 51، مهر 1399، صفحه 161-192

10.22083/jccs.2020.153452.2599

محمد عباس زاده؛ صمد عدلی پور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم


بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

دوره 21، شماره 49، فروردین 1399، صفحه 93-122

10.22083/jccs.2019.138452.2493

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی


بازنمایی طلاق در سینمای دهه هشتاد ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 79-107

10.22083/jccs.2016.15429

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ احمد پاکزاد