کلیدواژه‌ها = سواد رسانه‌ای
بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 29-56

10.22083/jccs.2020.226682.3051

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 75-102

10.22083/jccs.2020.221787.3027

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی


بررسی ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان بندرعباس

دوره 22، شماره 55، آبان 1400، صفحه 39-62

10.22083/jccs.2020.230109.3078

رویا جهانگیری زرکانی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور


رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای بین جوانان شهر بافق

دوره 19، شماره 43، آذر 1397، صفحه 145-164

10.22083/jccs.2018.112795.2335

سیدعلیرضا افشانی؛ علی‌محمد مزیدی شرف‌آبادی؛ منیره صدری


دریافت دانشجویان دانشگاه‌ها از برنامه‌های شبکة فارسی صدای آمریکا

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 171-194

علی ربیعی؛ رضوانه عرفانی حسین‌پور


سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران

دوره 13، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 117-141

مجتبی عباسی‌قادی؛ زینب میرعلی سیدخوندی