دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تحلیل عنصر لحن در داستانک‌های تک‌آیه‌ای قرآن

مریم هزارخوانی؛ عباس اشرفی

دوره 24، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.388953.3720

چکیده
   لحن یکی از عناصر داستان است که قدرت انتقال مفاهیم و احساسات را افزایش می‌­دهد و موجب می­شود تا معانی ضمنی کلام بهتر فهمیده شود. لحن، رنگ یا معنای احساسی اثر ادبی است که توسط گوینده به مخاطب القا می­شود و از نوع ترکیب واژگانی که گوینده به‌کار می‌­برد، ساخته می‌­شود. این عنصر به‌وسیله نوع بیان واژه­‌ها و جمله‌­ها به ...  بیشتر