2. تحلیل محتوای گزارش‌های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه‌نگاری محیط زیست ( EJ )

دوره 19، شماره 41، بهار 1397، صفحه 55-89

زینب شریفی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور؛ علی‌اکبر فرهنگی


3. بازنمایی سیاه‌ پوستان در سینمای امریکا در سال‌ های 2009 تا 2017

دوره 19، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 51-75

محمود ترابی اقدم؛ عبدالله بیچرانلو


4. بررسی عوامل درونی و بیرونی مانایی پدیده نوظهور داعش (از سال 2010 تا 2017)

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 61-82

محمدباقر خرمشاد؛ قادر آشنا


5. تحولات فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر تغییرات شهری در بابلسر در دورة پهلوی اول

دوره 19، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 49-70

تقی آزادارمکی؛ محمود شارع‌پور؛ مینو صدیقی کسمایی


6. تئاتر خصوصی ایران از منظر فعالان عرصۀ نمایش

دوره 20، شماره 45، بهار 1398، صفحه 57-84

محمد روزخوش؛ فرشته رازقی


7. رویارویی با فرهنگ اسلامی در آثار ادبای مسیحی عرب

دوره 14، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 91-117

حسن مجیدی؛ مهناز اعتضادی‌فر


10. میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی

دوره 13، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 113-140

محمدرضا رسولی؛ مریم مرادی


11. ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی قرآنی

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 83-111

علی سروری‌مجد


12. بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه‌های تبلیغاتی در بمب‌گذاری‌های سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 17، بهار 1391، صفحه 121-162

سبحان رضایی؛ حسام‌الدین آشنا؛ محمود شهابی؛ ابوتراب طالبی


13. ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 129-157

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی


17. مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

دوره 11، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 89-123

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی


18. بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش

دوره 11، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 97-138

افشین محمدی؛ غزال بی‌بک آبادی


20. بررسی علل اقبال به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران

دوره 11، شماره 9، بهار 1389، صفحه 89-112

سید مجتبی رضوی طوسی؛ مهدیه احسانی


21. رویکردهای فرهنگ

دوره 10، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 95-126

حمید خسروانی


22. روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دوره 10، شماره 5، بهار 1388، صفحه 89-117

برزو فرهی بوزنجانی


23. وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 95-132

ذبیح‌اله صدفی؛ سکینه بابائی


24. آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-119

احمد پاکتچی


25. مدیریت فرهنگی کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 115-144

محمدرحیم عیوضی