سیاست‌ها و شیوه‌های جذب ارتباط‌گیران در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه کانال‌های فارسی پرمخاطب در تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.22083/jccs.2020.235804.3112

چکیده

مسئلة تأثیر بر مخاطب یا ارتباط‌گیر، یکی از اساسی‌ترین مسائل در علم فرهنگ و ارتباطات است. ظهور اینترنت و بالتبع پیدایش شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به ماهیت تعاملی و چندسویة آن، ضمن آنکه اهمیت حوزه مخاطب‌شناسی را در دوچندان کرده، سازوکار جذب مخاطب را بیش از پیش پیچیده کرده است. میدان رقابت ارتباط‌گران در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی آنچنان بالا گرفته که گزینه‌های فراوانی را به عنوان حق انتخاب در اختیار ارتباط‌گیران گذاشته است. در این میان، جذب اولیه مخاطب در جهت تصمیم اولیة او به ملحق شدن به یک گروه یا کانال (جذب اولیه مخاطب) و تصمیم وی به استمرار عضویت ‌(نگهداشت مخاطب) مقدمه و شرط لازم تأثیر بر مخاطب است. از طرف دیگر، مروری گذرا بر زیست‌بوم شبکه‌های اجتماعی، نشانگر ضعف جدی کانال‌های فرهنگی و دینی در جذب و نگهداشت مخاطب دارد. مسئلة این پژوهش آنست که با استناد به مطالعة کیفیت فعالیت و عملکرد کانال‌های موفق فارسی در تلگرام، چه سیاست‌ها و شیوه‌هایی را می‌توان برای جذب ارتباط‌گیران به کنشگران دینی و فرهنگی شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد داد؟ جهت پاسخ‌گویی به این سؤال، این پژوهش، انجام مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته را با ارتباط‌گیران کانال‌های موفق ایرانی منتخب در پیام‌رسان «تلگرام» در دستور کار قرار داده و با پیاده‌سازی روش «تحلیل مضمون»، 22 پیشنهاد را به عنوان سیاست‌ها و شیوه‌های جذب مخاطب ارائه کرده است. از پربسامدترین پیشنهاد‌ها می‌توان به اعتماد کاربران به کانال و پیام‌های آن، مدیریت زمانی ارسال پیام‌ها، تنوع در قالب‌های انتشار پیام، تنوع و جامعیت در محتوای پیام‌ها و رعایت ایجاز در محتوای ارسالی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policies and Methods of Attracting Communicatees in Cyber-Social Networks, The Study Case of Telegram Popular Farsi Channels

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Qaseminejad 1
  • mohammadsadegh NASROLLAHI 2
1 Imam Sadeq University
2 Member of the Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication, Imam Sadeq University
چکیده [English]

The issue of impact on the audience or the communicatee is one of the most fundamental issues in the science of culture and communication. The emergence of internet and social media according to its interrelated and multi aspect nature, not only has the doubled importance of understanding of audience but also has complicated the process of attracting the audience. The contest for catching audience has reached to a level that there are numerous options for the audience to choose. the decision of audience for joining a group or channel (the initial attraction) and being determined to continue the participation (maintenance) are the essential terms of influencing the audience. However, a short review on the ecology of social media, revels the serious weakness of cultural and religious groups and channels for attracting and maintaining the audience. This research, by referring to the study of successful persian channels in telegram, seeks to find out which policies are recommended for cultural and religious actors in atracting audiences.
To answer this question, the semi-structured interviews with the audience of successful telegram channels were conducted and by using thematic analysis method, twenty-two recommendations were presented as the policies of attracting audience. The most important and frequent suggestions are the trust of users in the channel and its messages, time management of sending messages, diversity in the forms of message dissemination, diversity and comprehensiveness in the content of messages and observance of brevity in the submitted content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attracting audience
  • audience analysis
  • Cyberspace
  • social network
  • Telegram