روزنامه نگاری سبک زندگی در ایران؛ تحلیل محتوای کمی و کیفی پایگاههای خبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه تبریز و پژوهشگر (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

10.22083/jccs.2020.199271.2896

چکیده

مقاله حاضر فراوانی استفاده از موضوعات مختلف روزنامه نگاری سبک زندگی را در فضای رسانه ای کشور مورد سنجش قرار داده و در ادامه به صورت عمقی تر، ماهیت و ویژگیهای هر کدام از مقوله ها را دسته بندی و تحلیل می کند. روش تحقیق استفاده شده در بخش اول، تحلیل محتوای کمی و در بخش دوم، نوع کیفی آن است. جامعه آماری تحقیق، اخبار منتشر شده در پنج رسانه خبری پرمخاطب کشور( بر اساس رتبه بندی الکسا در بهار 1397) شامل تابناک، ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان، جام نیوز و فارس در شش ماهه دوم سال 1396 بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده 2535 مطلب از نوع روزنامه نگاری سبک زندگی بوده و باشگاه خبرنگاران جوان، تابناک، جام نیوز، فارس و ایسنا به ترتیب بیشترین و کمترین مطالب را در این زمینه منتشر نموده اند. ذیل روزنامه نگاری سبک زندگی، در مجموع سه مقوله « سلامت»، « مذهب» و « تکنولوژی فردی» به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. اما یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی که با کدگذاری کیفی، مقوله بندی و مفهوم سازی درباره مضامین هر کدام از اشکال روزنامه نگاری سبک زندگی به دست آمده اند نشان می دهد که روزنامه نگاری سبک زندگی در ایران را می توان در طیفی نشان داد که یک سوی آن مذهب و سلامت و سوی دیگر آن سبک زندگی سلبریتی ها و مد و زیبایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lifestyle journalism in Iran; quantity and qualitative content analysis of news site

نویسندگان [English]

  • GASAN AZARI 1
  • Mahdi Motazerghaem 2
  • Saeed Bagheri 3
2 University of Tehran
3 PhD Student in Communication sciences, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Lifestyle journalism, due to its diversity, Audience-friendly and growing trend, has a high status and importance in today's journalism. Meanwhile, the media system and the cultural and social context of any society are important variables that play a determinative role in the amount, nature and method of using this type of journalism. Therefore, the present article measures the frequency of use of various topics in lifestyle journalism in the country's news sites. Afterward analyzes in more depth the nature and characteristics of each category. The research method in the first part is quantitative content analysis and in the second part, its qualitative type. The population of the study was the news published in five popular news sites in the country (based on Alexa ranking) including Tabnak, ISNA, Young Journalists Club, Jamnews and Fars in the second half of 2018.. The sample size was /10 of the statistical population, ie 18 days, and were randomly selected systematically. The research findings show that in the period studied, 2535 articles were published in the content of lifestyle journalism, and the YJC, , Tabnak, Jamnews, Fars and ISNA have published the most and the least content in this regard, respectively. Overall three categories of "health", "religion" and "individual technology" are ranked first to third, respectively. But findings from qualitative content analysis show that lifestyle journalism can be seen in news outlets in a range that includes religion and health on the one hand, and celebrities' lifestyle, fashion, and beauty on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle journalism
  • News Sites
  • Lifestyle
  • advice
  • Consumption