دوره و شماره: دوره 19، شماره 43 - شماره پیاپی 75، آذر 1397، صفحه 1-238 
رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای بین جوانان شهر بافق

صفحه 145-164

10.22083/jccs.2018.112795.2335

سیدعلیرضا افشانی؛ علی‌محمد مزیدی شرف‌آبادی؛ منیره صدری