دوره و شماره: دوره 17، شماره 33 - شماره پیاپی 65، بهار 1395، صفحه 7-189 
1. تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری

صفحه 7-30

جمال محمدی؛ امید جهانگیری؛ یوسف پاکدامن


4. بازنمایی طلاق در سینمای دهه هشتاد ایران

صفحه 79-107

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ احمد پاکزاد


6. تأثیر فناوری‏های جدید بر اوقات فراغت و سرمایۀ اجتماعی جوانان

صفحه 127-147

امیر رستگارخالد؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ آمنه صلاحی؛ نسرین تاج