آینده پژوهی تولید برنامه های سرگرمی در شبکه سبلان اردبیل در افق ده ساله (1398-1408)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

صداوسیمای مرکز اردبیل - مدیر پژوهش

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر آینده تولید رسانه‌ای شبکه‌سبلان با تاکید بر سرگرمی و نگاهی آینده‌نگرانه (1398 تا 1408) و با روش دلفی انجام شده است. براساس پویش‌های محیط دور و رقابت و برمبنای مطالعات آینده‌پژوهانه، دیدگاه‌های خبرگان شناسایی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد: 45 عامل در ده گروه محیط دور و محیط رقابت شناسایی شده و خبرگان درباره اهمیت و عدم‌قطعیت آنها پاسخ دادند. بر اساس محاسبه میانگین اهمیت و عدم‌قطعیت، پیشران‌ها و عوامل کلیدی اصلی شناسایی شدند. از این نظر از گروه محیط دور، عامل مسایل جنسی، خشونت و جذابیت‌های بصری از عوامل اخلاق با 26/89 درصد از اهمیت و عدم قطعیت بیشتری برخوردار است؛ همچنین از گروه محیط دور، مولفه هزینه تولید و پخش برنامه-های سرگرم‌کننده از عوامل اقتصادی با 26/85 درصد اهمیت و قطعیت بیشتری در میان خبرگان دارد قالب‌ها و ساختارهای سرگرم‌کننده فن‌آورانه‌محور و توجه به اینفوتینمنت دو عاملی هستند که هر کدام با 99/84 درصد از اهمیت و عدم‌قطعیت یکسانی برخوردار شده‌اند. در واقع چهار مولفه فوق با بیشترین اهمیت و عدم‌قطعیت، پیش‌مشخص‌ها و پیشران‌های اصلی سناریوهای آینده برای شبکه سبلان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Production of Entertainment Programs in Sabalan Ardabil Channel in the 10 years (2019-2029)

نویسنده [English]

  • mohammadbagher sepehri
Ardabil Sabalan Channel - Research Manager
چکیده [English]

The present article aims to identify the effective factors to the future of media consumption in the Sabalan channel with an emphasis on entertainment. Based on a futuristic look (2019 to 2029) and a combination of Library research and Delphi methods. Findings show that 48 factors were identified in five groups of environment and five groups in the competition environment and were answered by experts in relation to their importance and uncertainty. In the factors of competitive environment, audiences with importance of 86.72% and, in terms of non-certainty, substitute goods with 76.44% more than other factors and in the environment of remote environment, also technologically important with 85.42% and in terms of uncertainty, morality was 89.5% higher than others. The ranking of factors based on the importance, the use of new molds and structures with 93/15% and the view of the managers of Sabalan channel to entertain with 90/70% is more than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Local media
  • Environmental Scanning
  • entertainment programs