مشکلات صنعت نشر کتابِ ایران: مبتنی‌بر مرور متون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری

10.22083/jccs.2019.173432.2741

چکیده

هدف. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مشکلات صنعت نشر کتاب ایران، بر اساس دیدگاه منتشرشدۀ متخصصان و پژوهشگران حوزۀ نشر است.
روش‌شناسی. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مقالات، کتاب‏های و پایان‏نامه‏های است که در ایران منتشر شده و موضوع آنها با نشر کتاب ایران در ارتباط است. در فرآیند مطالعه متون، تنها به اطلاعاتی استناد شده که حاصل پژوهش‏ها و یا تجربیات زیسته پژوهشگران بوده است.
یافته‌ها. یافته‌‏های نشان می‏دهد، نابسامانی وضعیت توزیع کتاب، حرف‌ه‏ای نبودن بخش اعظم ناشران و نداشتن تخصص کافی در حوزه نشر و بی‌‏توجهی به سازوکارهای اقتصادی در "تولید، توزیع و مصرف کتاب" مهم‏ترین مشکلات حرفه‌‏ای (درون صنفی) صنعت نشر محسوب می‌‏شود. در بخش مشکلات بیرونی یافته‌ها نشان می‌دهد نبود فرهنگ کتابخوانی در ایران و عدم ترویج کتابخوانی از سوی نهادهای آموزشی، مهم‏ترین مشکل فرهنگی؛ و نبود نهادهای صنفی (اتحادیه نشر) قوی و تاثیرگذار و عدم توسعه کتابخانه‏‌ها - به‏‌ویژه کتابخانه‌‏های عمومی و مدارس ـ و نبود آرامش فکری و روحی مردم، مهم‏ترین مشکلات اجتماعی بوده است. نگرش صرفا فرهنگی و بی‌‏توجهی به سازوکارهای اقتصادی مهم‏ترین مشکل اقتصادی صنعت نشر و ممیزی کتاب و نارکارآمدی قوانین مرتبط با حق نشر (مؤلف) و همچنین دخالت بیش‏از حد دولت در نشر به‏عنوان مهم‏ترین مشکلات سیاسی صنعت نشر مطرح شده‏اند.
نتایج. بررسی متون نشان می‌دهد که مشکلات موجود در صنعت نشر به دو دسته عمده مشکلات درونی (درون صنفی) و بیرونی (برون صنفی و فرهنگی، احتماعی، اقتصادی و سیاسی) قابل دسته بندی است و حل یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problems of Iran’s Book Publishing Industries: Literature review

نویسنده [English]

  • Dariush Matlabi
Faculty Member of Human Science faculty of Islamic Azad University, Yadegar-e Imam (RAH) Shrhr-e Rey
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to determine of problems of Iran’s book publishing.
Methodology: Content analyzing method was used as a research method and all of research articles, research book and thesis was studied for gathering information.
Findings: Findings show the most important professional problems are: “problems of book distribution in Iran, to be non-professional publishers with insufficient knowledge, inattention to advertisements and information activities, and inattention to economic mechanism in book production, distribution and consumption”. In the external problems, based on result “the lack of reading culture in Iran and the lack of reading promotion by educational and cultural institutions are the most important cultural problem” and “The lack of strong and influential publishing NGO, and the lack of libraries (especially public and schools libraries), and the lack of mental and spiritual relaxation of the people”, have been the most important social problems. “The neglect of the economic mechanisms related to the book supply and demand” is one of the most important economic problems and “auditing industry and the lack of compliance with copyright laws as well as the excessive government involvement in publishing” are as the most important political problems.
Results: The problems of publishing industry can be categorized into two main categories of internal and external (cultural, social, economic, and political) problems, and one can not solve without another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publishing Industries
  • book publishing
  • Publishing Problems
  • Iran’s publishing