بازنمایی منجی در فیلم های انیمیشن امریکایی، مورد مطالعاتی: سریال بن تن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران، تهران

3 دانشجوی رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

4 عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه هنر تهران

چکیده

کودکان نسبت به محرک‌های بصری جذاب، از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و همواره مشتاق تماشای انیمیشن هستند. کودکان از هر قوم و سرزمینی، به‌دلیل تأثیر‌پذیری و عدم قدرت تجزیه و تحلیل بالا، از منفعل‌ترین اقشار جامعه به‌شمار می‌روند. محتوای انیمیشن‌های غربی به‌ویژه امریکایی، دارای واژ‌گان فرهنگی و رمزگان‌های اجتماعی جامعه‌ی تولیدکننده است که هرکدام به‌طور جداگانه روی رفتار و طرز فکر بیننده، تأثیر می‌گذارند. تقلید کودکان ایرانی نسبت به پاره‌ای از رفتارهای شخصت‌های کارتونی، گواه بر این مدعاست.
جوامع به‌واسطه‌ی نیازشان به اسطوره، درپی منجی هستند. محورهای غیریت‌ساز، پاره‌ای از عناصر و نشانه‌های متنی مانند «منجی» را به‌لحاظ معناشناختی دچار دگرگونی و تغییر می‌کنند. مخاطب به‌عنوان دریافت کننده، سمت و سویی را برمی‌گزیند که داستان تمایل دارد. به‌این ترتیب، منجی دارای ویژگی-های هویتی/ ملیتی می‌شود که در سریال ارائه شده است. کودک در دوران بزرگسالی درپی منجی با هویت/ ملیتی است که در کودکی برای او ترسیم شده.
نظریه‌ی پسااستعماری، روش تحلیل گفتمان این پژوهش، از طریق بیان دیدگاه‌هایی با فرض مفهوم مخالف، نسبت به‌آن‌چه در فرهنگ غرب شکل گرفته، قادر به پیمایش نااندیشیده‌ها درمتون استعماری می‌باشد. این پژوهش با مطالعه و بررسی دقیق، ریزبینانه و جزءنگر سریال انیمیشن بن‌تن به‌عنوان مورد مطالعاتی از طریق پی‌جویی دوگانه‌های متضاد متنی، با اتکاء به روش فیسک و بارت به واکاوی محورهای غیریت‌ساز متنی سریال بن‌تن مبادرت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of savior in American animated films; Case study: Ben 10 series.

نویسندگان [English]

  • Nader Shayganfar 1
  • Farzan Sojoodi 2
  • ghasem tooraji 3
  • syed Hassan Soltani 4
1 Professor of Isfahan Art University
2 Professor of Tehran Art University
3 esfahan art university
4 Professor of Tehran Art University
چکیده [English]

Children are responsive to attractive visual stimuli and are always eager to watch animations. Children, from any ethnic and territorial area, are considered to be passive due to being affected and lack of analytical power. The content of Western animations, especially American, has the cultural vocabulary and social codes of the producer community, each of which individually affects the behavior and mindset of the viewer. The imitation of Iranian children about some of the behaviors of cartoon characters is evidence of this.
Communities are looking for savior by virtue of their need for myth. Otherness axes semantically change and alter some of the textual elements and signs, such as "savior". The viewer, as the recipient, chooses the trend that the story tends to. In this way, the savior has the identity / national characteristics that are presented in the series. The child, when becomes an adult, looks for a savior with the same identity/ nationality depicted in his childhood.
The post-colonial theory, the discourse analysis method of this study, is capable of scrolling the imponderability into colonial texts by expressing views with the assumption of the opposite concept compared to what is formed in the western culture. This study is conducted by detail and atomistic study of Ben 10 animation as a case study through the investigation of textual binary oppositions using the Fisk and Bart method in order to analyze textual otherness axes of Ben 10 series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ben 10 series, Post-colonial critique, technical codewords
  • five-level codewords
  • Savior