نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکه رسانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه الزهرا

10.22083/jccs.2019.126933.2401

چکیده

رسانه‌های نوین در ایران امروز روی رسانه‌های جریان اصلی تاثیرات عمیقی گذاشته‌اند و حتی در مواردی باعث شده‌اند که آن‌ها کارکرد خود را از دست بدهند. پژوهش پیش رو، با استفاده از روش ترکیبی تلاش کرده است تاثیر رسانه‌های نوین بر مکانیزم‌های داخلی رسانه‌های ایران و همچنین ارتباط این رسانه‌ها با مردم و نظام سیاسی - اقتصادی را بررسی کند. تاثیر رسانه‌های نوین بر رسانه‌های و تاثیر آن‌ها بر ارتباط رسانه‌ها با نظام سیاسی - اقتصادی با روش کیفی گراندد تئوری و تاثیر رسانه‌های نوین بر ارتباط مردم با رسانه‌ها به روش کمی پیمایش ارزیابی شد. در انتها، محقق به این نتیجه رسید که رسانه‌های نوین به‌خودی‌خود سبب تغییر نظام رسانه‌ای ایران نشده‌اند بلکه به دلیل نقش پررنگ دولت و غیرحرفه‌ای بودن در پس‌زمینه مهندسی فرهنگی و رواج فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات،‌ این دگرگونی رخ داده و رسانه‌های نوین تشدیدکننده این وضعیت بوده‌اند. در نظام رسانه‌ای ایران، فعالان نظام سیاسی – اقتصادی و مردم به دلیل اختلال در کارکرد رسانه‌های جریان اصلی به‌سوی رسانه‌های نوین رفته‌اند اما این رسانه‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل جانشین رسانه‌های جریان اصلی شوند و نوعی از جا دررفتگی در شبکه رسانه‌های ایران به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Media System: Uncompleted Replacement of New Media and Dislocation of Media Network

نویسندگان [English]

  • Saeed Arkanzadeh Yazdi 1
  • Hadi Khaniki 2
  • Susan Bastani 3
1 Institute of Humanities and Social Studies
2 Perofessor/ Allameh Tabatabaee
3 Alzahra University Professor
چکیده [English]

The Research Evaluates new media impacts on Iranian media system. It seems that new media in Iran these days deeply effect on mainstream media and even in some cases makes them to lose their functions. This research tries to evaluate new media impacts on Iranian mainstream media’s internal mechanisms and also relations between them with the people and with politic and economic powers. New media impacts on mainstream media and their relations with powers were evaluated by qualitative grounded theory methodology and new media impacts on their relations with the people were evaluated by qualitative survey methodology. Eventually researcher concluded that new media by themselves did not reduce the mainstream media consumption but the tough controls and lack of professionalism in mainstream media were the critical cause of consumption, trustfulness and influence decline so new media rise only has amplified these consequences. In fact, powers and the people have immigrated to new media because of weak mainstream media but they could not entirely alternate with mainstream media. In Conclusion, Thesis found a kind of dislocation in Iranian media system in which both mainstream and new media as a kind of public service are not in their expected locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media System
  • New media
  • Mainstream Media
  • Network Journalism
  • dislocation