کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22083/jccs.2021.283593.3368

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پوردرویشی


بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی

دوره 17، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-31

10.22083/jccs.2016.42515

علی‌اصغر فیروزجائیان؛ محمود شارع‌پور؛ نازنین فرزام


بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

دوره 16، شماره 31، آذر 1394، صفحه 178-197

ولی‌ محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ ناصر باهنر