کلیدواژه‌ها = مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگ کسب‌وکار در ایران

دوره 10، شماره 5، اردیبهشت 1388، صفحه 39-60

سیدحمید خدادادحسینی؛ پیمان متقی


روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دوره 10، شماره 5، اردیبهشت 1388، صفحه 89-117

برزو فرهی بوزنجانی


مهندسی فرهنگی، لازمه «تعالی» جامعه اسلامی

دوره 10، شماره 5، اردیبهشت 1388، صفحه 141-162

مجید مختاریان‌پور


مدیریت فرهنگی کشور

دوره 9، شماره 2، مرداد 1387، صفحه 115-144

محمدرحیم عیوضی