کلیدواژه‌ها = ماهواره
آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 195-216

احمد زندوانیان؛ مریم حیدری؛ ریحانه باقری؛ فاطمه عطارزاده


سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

دوره 11، شماره 9، اردیبهشت 1389، صفحه 9-34

عبدالله بیچرانلو


وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 95-132

ذبیح‌اله صدفی؛ سکینه بابائی