کلیدواژه‌ها = فیس‌بوک
تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان

دوره 15، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 191-212

صمد عدلی‌پور؛ وحید قاسمی؛ رضوان قصابی؛ نقی طاهری