کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)

دوره 21، شماره 51، مهر 1399، صفحه 135-159

10.22083/jccs.2020.161320.2655

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ مسلم گلستان؛ محمد جعفری


دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 133-154

10.22083/jccs.2017.82411.2131

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان


برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم‌های ایرانی (سال‌های 1394-1380)

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 163-191

10.22083/jccs.2017.74971.2085

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ همایون مرادخانی؛ علی اصغر اسماعیل‌زاده


بازنمایی طلاق در سینمای دهه هشتاد ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 79-107

10.22083/jccs.2016.15429

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ احمد پاکزاد


بازنمایی دین در فیلم‌نامه‌های اولین جشنواره فیلم دینی رویش

دوره 16، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 89-108

حامد بخشی؛ فاطمه‌السادات ایازی