نویسنده = فریده آفرین
تعداد مقالات: 2
1. «معناکاویِ اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

فریده آفرین