داوران

 

نام داور سمت / سازمان
kamran oveisi هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی
فریده آفرین استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه سمنان
وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبابی
زهرا اجاق
حسین پرویز اجلالی علوم اجتماعی
مجید احمدلو گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
شیرین احمدنیا جامعه شناسی, دانشگاه واریک
علی احمدی
مهدی ادیبی سده گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان -هزارجریب دانشگاه اصفهان
سیدحسن اسلامی اردکانی استاد گروه دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب.
سیدمهدی اعتمادی فر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اصغر افتخاری عضو هیات علمی
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
احمد الستی دکتری زیبایی شناسی فیلم، مدیرگروه سینما و استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
پدرام الوندی
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
امیرمسعود امیرمظاهری مدیرگروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین انتظامی
باقر انصاری
اصغر ایزدی جیران استادیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
حسین ایمانی جاجرمی دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
شهلا باقری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
ناصر باهنر عضو هیات علمی
صدیقه ببران
بهزاد برکت
مهدخت بروجردی علوی عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
حسن بشیر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)- دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
حسین بصیریان جهرمی مدیر فضای مجازی و رسانه های جدید مرکز تحقیقات صدا و سیما؛ مدرس دانشگاه سوره و پژوهشگاه علوم انسانی
حسن بلخاری قهی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر
اسماعیل بنی‌اردلان
سیدمحسن بنی هاشمی گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
شاپور بهیان
سهیلا بورقانی فراهانی هیأت علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
بهرام بیات دانشگاه عالی دفاع ملی
عبدالله بیچرانلو استادیار ارتباطات دانشگاه تهران
رضا پیشقدم گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه تاجیک اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
افسانه توسلی دانشگاه الزهرا
غلامرضا جمشیدیها
محمود جمعه‌پور
محمدرضا جوادی یگانه دانشگاه تهران
فاطمه جواهری هیات علمی - خوارزمی
طاهره جولانی گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما
خدیجه حاجیان مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
کرم حبیب پور گتابی دانشگاه خوارزمی
آرش حسن پور دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی دبیر انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان)
سیدبشیر حسینی مدیر گروه علوم نوین رسانه و هیئت‌علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
سیدحسن حسینی
علیرضا حسینی پاکدهی عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی حکیم آرا عضو هیأت علمی
کریم خان محمدی عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات/ دانشگاه باقرالعلوم ع
هادی خانیکی استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی خبری
حسن خجسته عضو گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما
ابرهیم خدایار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا خلجی خصوصی
علیرضا خوشگویان فرد
ابوالفضل خوش‌منش
ابوالفضل خوش‌منش دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
سیدمحمد دادگران مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علیرضا دبیرنیا
جلال درخشه سردبیر
محمدرضا دهشیری دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
علیرضا دهقان
محمدسعید ذکایی دانشیار
حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
حبیب راثی تهرانی مسئول روابط عمومی
اعظم راودراد استاد دانشگاه تهران
علی رجب زاده طهماسبی عضو هیات علمی
محمدعلی رجبی
جبار رحمانی
مهدی رحیمیان پژوهشگر - استاد
امیر رستگار خالد دانشگاه شاهد
محمد رضایی مدیر گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ
بهزاد رضوی فرد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
مریم رفعت‌جاه
زهرا رهبرنیا دانشگاه الزهرا
زهرا رهبرنیا
محمد روزخوش رییس پژوهشکده فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سعیده زادقناد
زرین زردار دانشجو
بی بی عشرت زمانی دانشگاه اصفهان
احمد زندوانیان گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد
محمدحسین ساعی استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
منصور ساعی استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیرعبدالرضا سپنجی
علی سروری مجد پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
اسماعیل سعدی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زهره سعیدی استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
احمد سفلایی استادیار
سید علی اصغر سلطانی رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم
محمد سلگی
علی اصغر سیدآبادی
رضا سیمبر
علی شاکر دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
احسان شاه‌قاسمی استادیار دانشگاه تهران
سیدعبدالمجید شریف‌زاده
زینب شریفی مدرس دانشکده خبر اهواز
سید مهدی شریفی استادیار مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
علی شریفی
حمیدرضا شش جوانی مدرس اقتصاد فرهنگ در دانشگاهها مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محمد شهبا
ملیحه شیانی
علی صادق زاده
شاهو صبار
زهیر صباغ‌پور
علی صباغیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محسن صبوریان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مینا صدری مدیر گروه نقاشی و مجسمه سازی
سیاوش صلواتیان عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
رضا صمیم
حامد طالبیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سعید رضا عاملی دانشگاه تهران - گروه ارتباطات
حمید عبداللهیان استاد ارتباطات دانشگاه تهران
صمد عدلی پور دانشگاه تبریز
مهرداد عربستانی گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران, تهران، ایران
طیبه عزت‌اللهی نژاد استادیار
سید وحید عقیلی تهران مرکز
وحید عقیلی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالرحمان علیزاده عضو هئیت علمی / گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان, گرگان
ستار عودی استاد دانشگاه و محقق
غلامرضا غفاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اسماعیل غلامی پور
احمد غیاثوند دانشگاه علامه
نعمت االه فاضلی فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ساسان فاطمی
فرزانه فرشیدنیک
زهرا فرضی‌زاده
محمد مهدی فرقانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ارتباطات
منصوره فصیح رامندی هیأت علمی/ پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
سپیده فهیمی فر علم اطلاعات و دانش شناسی
ابراهیم فیاض دانشگاه تهران
آیدا فیروزیان پوراصفهانی زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
نصرالله قادری
احمدعلی قانع معاون آموزشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
حسین قربانپور آر انی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
سالار کاشانی
لیدا کاوسی
حسین کرمانی دانشگاه تهران
علی رضا کرمانی مدیر دفتر طرحهای ملی
محمدتقی کرمی مطالعات زنان،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
عبدالحسین کلانتری
حامد کیا
علی اصغر کیا دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر گل‌محمدی
محسن گودرزی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالله گیویان هییت علمی بازنشسته دانشگاه صداوسیما
غلامرضا لطیفی برنامه ریزی شهری
رضا ماحوزی
مرتضی محبی استادیار دانشگاه علامه
توحید محرمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات
جمال محمدی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
بهروز محمودی بختیاری
عبدالحسین مختاباد
سیدمصطفی مختاباد امرئی
مجید مختاریان پور
شهرام مدرس خیابانی عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی و معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین مرادی زنجانی
محمد رضا مریدی استاد یار داشکه هنر دانشگاه تهران
غلامرضا مستعلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
امید علی مسعودی مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره
داریوش مطلبی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری
حمیدرضا ملک محمدی
مهدی منتظرقائم استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
محمدسعید مهدوی کنی
سید محمد مهدیزاده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ارتباطات
کریم مهری مدیرگروه علوم اجتماعی جامعه اندیش
احسان موحدیان
میثم موسایی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زهرا میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
احمد میر عابدینی مدرس گروه حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
محمدقلی میناوند دانشیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه صدا و سیما
احمد نادری دانشگاه تهران
عباس ناصری طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
هوشنگ نایبی
امیرحسین ندائی
بهاره نصیری عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
داود نعمتی انارکی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما - معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صداوسیما
نهال نفیسی گروه مطالعات فرهنگی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود نقاش‌زاده
سید رضا نقیب السادات هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن نمک دوست استادیار
یونس نوربخش گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرتضی نورمحمدی دانشگاه علامه
مهدی نوریان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین
شهناز هاشمی مدیر گروه پژوهشی برنامه ریزی درسی در علوم انسانی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
محمدعلی هرمزی زاده مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
محمد هادی همایون رییس سابق پژوهشگاه
سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهش هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ابراهیم یاقوتی
سبحان یحیائی استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
رسول یوسفی رامندی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

از اینکه زحمت داوری مقاله برای فصلنامه «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» را پذیرفتید بسیار سپاسگزاریم. داوری تخصصی فرایندی است که  از طریق آن مقالات وصول شده به فصلنامه توسط متخصصان حوزۀ مربوط داوری و ارزیابی می‌شود. در این فرایند داوران نقاط ضعف و قوت مقاله را به صورت توضیحات و ذکر مصادیق آن در متن، برای نویسنده و سردبیر ارسال می‌کنند. این توضیحات و ارزیابی به سردبیر کمک می‌کند تا بهتر بتواند در پذیرش مقاله برای انتشار و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری نماید. توضیحات داوران برای نویسندگان مقاله بسیار ارزشمند است چرا که با ذکر نقاط ضعف و قوت مقاله، نویسنده می‌تواند مقاله خود را جهت رسیدن به مرحله انتشار ارتقاء دهد. داوران، نقاط ضعف مقاله را ـ که مانع از نشر مقاله می‌شود ـ مشخص می‌کنند. شاید داوری تخصصی نارسایی‌هایی هم داشته باشد اما در حال حاضر بهترین و استانداردترین شیوه برای تشخیص کیفیت مقاله و فصلنامه است.

ما به شما داوران محترم اطمینان داریم و می‌دانیم که داوری‌ها به‌موقع، عادلانه، عمیق و با دقت و با حفظ حقوق نویسندگان و حفظ تعهداتی که در برابر نویسندگان داریم، داوری خواهد شد. همین جا هیأت تحریریه و سایر دست‌اندرکاران فصلنامه از زحمات دلسوزانه شما و زمان ارزشمندی که برای داوری صرف می‌نمایید کمال تشکر را دارد و امید است مواردی که در ادامه می‌آید در داوری به موقع و موثر مقاله‌های وصول شده به این فصلنامه مفید واقع شود

مسائل اخلاقی

داوری به موقع: خواهشمند است طوری برنامه‌ریزی کنید تا در طول 14 روز، داوری مقاله و تکمیل فرم مربوطه به اتمام برسد. در صورتی که به زمان بیشتر نیاز دارید و یا قادر به داوری مقاله نیستید، فورا به دفتر  فصلنامه اطلاع دهید تا در صورت لزوم از داور دیگری دعوت شود.

حفظ محرمانگی: هر مقاله‌ای که برای داوری ارسال می‌شود یک سند محرمانه است و تا زمان انتشار نیز به صورت محرمانه باقی می‌ماند. خواهشمند است مقاله را به کسی نشان نداده و عقیده خود را در مورد آن به کسی ابراز نفرمایید. در صورتی که نظرتان بر آن است که همکاران دیگر برای داوری مقاله ارجح‌تر هستند، آن را  شخصا به آن همکار محترم انتقال ندهید و اجازه دهید تا این کار از طریق دفتر فصلنامه و با کسب اجازه آن همکار محترم صورت گیرد. از آنجا که مشخصات داور برای نویسندگان نیز کاملا محرمانه است، اطمینان حاصل کنید که توضیحات شما که در فایل مقاله درج شده است، بدون ذکر نام باشد. از دفتر فصلنامه نخواهید که هویت نویسنده را برای شما فاش کند. این فصلنامه برای تمامی داوران که جزو جامعه علمی کشور هستند ارزش و احترام قائل است و از افشای هویت نویسندگان تا زمان انتشار مقاله معذور است.

عدالت و بی‌طرفی: در صورتی که نقاط ضعفی در مقاله وجود دارد، به نقد نقاط ضعف مقاله بپردازید نه نقد نویسنده. واژه‌های ناخوشایند در داوری باعث می‌شود که خواننده به بی‌طرفی شما مشکوک شود؛ در نتیجه، حتی اگر نقدهای شما به‌جا و سازنده باشد، پذیرش آن از سوی نویسنده سخت خواهد شد. توضیحاتی که مربوط به نویسنده است باید او را متقاعد کند که: ۱. شما تمام مقاله را با دقت مطالعه نمودید؛ ۲. نقد شما کاملا به‌جا و بی‌طرفانه است؛ و ۳. شما در حوزه علمی مقاله متخصص و برای داوری آن واجد شرایط بودید. در صورتی که در جلب اعتماد نویسنده و برانگیختن حس سپاسگزاری او در داوری مقاله موفق نباشید، ممکن است زحمات شما در داوری به هدر برود.

تقلب یا سرقت علمی: در صورتی که مقاله مشکوک به تقلب و یا سرقت علمی است،  لطفا آن را با ذکر منبع و جزئیات لازم به سردبیر اطلاع دهید.

فریب: تشخیص فریب در مقاله بسیار سخت است، اما در صورتی که مشکوک بودید که یافته‌ها و داده‌های مقاله واقعی و صحیح نیست، این نگرانی خود را با سردبیر در میان بگذارید.

تضاد منافع: در صورتی که احساس می‌کنید نمی‌توانید یک داوری بی‌طرف انجام دهید، هر چه سریع‌تر مقاله را بدون داوری برگردانید و علت عدم داوری را به اطلاع سردبیر یا دفتر فصلنامه برسانید. در صورتی که قلم نویسنده و یا سازمانی را که مقاله مربوط به آن سازمان می‌شود را شناختید و می‌دانید که این موضوع در داوری شما موثر خواهد بود و داوری بی‌طرف نخواهد بود، باز مقاله را با ذکر دلیل و بدون داوری و به صورت محرمانه برگردانید.

نگارش گزارش داوری

به هنگام داوری با در نظر گرفتن موارد زیر نظر تخصصی خود را اعلام فرمایید.

۱. ارزیابی در نحوه ارائه مقاله

عنوان: آیا عنوان مقاله مناسب است؟ آیا به اندازه کافی خلاصه، شفاف و بیان کننده محتوای اصلی مقاله هست؟

چکیده: آیا چکیده منسجم و آینه تمام نمای مقاله هست؟ آیا اطلاعات و یافته‌های اساسی و مهم مقاله در چکیده گنجانده شده است؟

منابع: آیا از منابع مناسب، کافی و روزآمد در مقاله استفاده است؟ یک مقاله باید تقریبا سی منبع و بیشتر داشته باشد. آیا تمامی منابع ذکر شده در متن در بخش منابع نیز آمده است؟

ساختار و تعداد صفحات: آیا ساختار کلی مقاله به طور منسجم و یکپارچه نوشته شده است؟ آیا حداقل و حداکثر لازم در تعداد صفحات برای مقاله رعایت شده است؟

منطق: آیا مقاله به طور شفاف و صحیح نوشته شده است؟ و آیا مقاله دارای استحکام منطقی می‌باشد؟

شکل‌ها نمودارها و جداول: آیا شکل‌ها، نمودارها، و جداول به شکل شفاف و صحیح ارائه شده است؟

ترجمه انگلیسی چکیده: آیا واژگان و گرامر انگلیسی مورد استفاده  در چکیده انگلیسی به اندازه کافی خوب و صحیح نوشته شده است و فحوای علمی مقاله را به طور صحیح برای خوانندگان انگلیسی زبان می‌رساند؟

2. ارزیابی در کیفیت مقاله

نوآوری و اصالت: آیا مقاله جدید و اصیل است و نکته‌ای برای اضافه کردن به دانش موجود را دارد؟

اهمیت و تاثیر: آیا نتایج اراپه شده دارای اهمیت و تاثیر هستند و در پیشرفت زمینه مورد مطالعه مقاله موثر است؟ آیا احتمال دارد که این مقاله در آینده مورد ارجاع دهی دیگر نویسندگان و محققان در آینده قرار بگیرد؟

پیشینه تحقیق: آیا چارچوب نظری مقاله به نحو شایسته بیان شده است؟ آیا مفهوم مرکزی مقاله به طور شفاف توضیح داده شده است؟ آیا منطق پشت فرضیه متقاعدکننده است؟ آیا ادبیات تحقیق به طور مناسب در مقاله منعکس شده است یا برخی منابع مهم از قلم افتاده است؟

روش: آیا نمونه‌ها و متغیرهای فرضیه درست بکارگرفته شده است؟ آیا شیوه جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک‌های تحلیلی به کار گرفته شده یکسان است؟ آیا مقاله دارای اعتبار درونی و بیرونی است؟ آیا تکنیک‌های تحلیلی‌ برای نظریه و سوالهای تحقیق مناسب است؟ و آیا به طور صحیح استفاده شده است؟

خطا: آیا خطایی در تکنیک، حقیقت و محاسبه و تفسیر اطلاعات وجود دارد؟

همپوشانی:‌ آیا یافته‌ها و داده‌های این مقاله با مقاله‌های منتشر شده یا در حال انتشار دیگری همپوشانی دارد؟ اگر اینطور است، جزئیات آن را ذکر فرمایید.

3. جمع‌بندی و نمره‌ نهایی

علاوه بر توضیحات و کامنت‌ها، طبق آیتم‌های کمّیِ مشخص شده در فرم داوری، امتیازی را بین 0 تا 100 برای مقاله اختصاص دهید. مقاله‌هایی که امتیاز بالای 60  کسب می‌کنند در ردیف انتشار قرار خواهند گرفت.

بعد از مطالعه و تکمیل فرم داوری و نمره‌گذاری آن، یکی از موارد کلیدی زیر را برای سردبیر مشخص کنید.

پذیرش: در صورتی که مقاله با همان کیفیت فعلی برای چاپ مناسب باشد.

پذیرش با ویرایش جزئی: در صورتی که مقاله  با برخی اصلاحات جزئی قابل پذیرش باشد. لطفا تغییرات لازم را برای نویسنده در بخش مربوطه ذکر نمایید.

پذیرش با ویرایش کلی: در صورتی که مقاله تغییرات اساسی همچون گسترش تحلیل داده‌ها، بهبود پیشینه تحقیق و یا بازنویسی بخش‌هایی از مقاله نیاز داشته باشد.

رد: در صورتی که مقاله مناسب انتشار در این فصلنامه نباشد و به لحاظ محتوایی، اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز داشته باشد به‌طوری که قابل ارائه در فصلنامه نباشد.

برخی نکات دیگر در نگارش گزارش داوری

درج نکات توضیحی روی اصل مقاله

در صورتی که قصد دارید بر روی مقاله به عنوان بخشی از داوری، کامنت درج نمایید، بعد از درج کامنت‌ها، آن را در حالت review قرارداده و سپس بارگذاری نمایید و دقت نمایید که اسم شما در کامنت‌ها مشهود نباشد.

توضیحات برای نویسندگان

  • ایده مرکزی مقاله و نقاط ضعف و قوت آن را برای انتشار ذکر نمایید.
  • پیشنهادها و کامنت‌های شما برای نویسندگان باید سازنده مفید باشد تا آنها بتوانند کیفیت علمی و ارائه مقاله خود را بهبود بخشند.
  • توضیحات خود را، چه مثبت و چه منفی، با ذکر مصادیق و شواهد و ارجاع به متن همراه کنید. به خاطر داشته باشید که داوری بدون توضیحات و ذکر نقاط ضعف و قوت و شواهد آن، به نسبت داوری غنی و مشروح، تاثیر بسیار کمتری دارد. چرا که داوری مشروح و با ذکر جزئیات لازم، مستند و قابل دفاع خواهد بود.
  • در صورت رد مقاله، دلایل خود را مرقوم نمایید. آن دلایل برای نویسنده ارسال خواهد شد.
  • برای کوتاه کردن زمان از وصول مقاله تا نشر، لازم است داوران تلاش کنند حتی‌الامکان تعداد رفت و برگشت مقاله بین نویسنده و داور را به حداقل برسانند. توصیه می‌شود در آماده کردن گزارش داوری، تمام موارد مهم را در اولین گزارش داوری خود ذکر نمایید.

توضیحات برای سردبیر

  • اگر مقاله را برای انتشار پذیرش نمودید به طور خلاصه اهمیت و نوآوری مقاله و شایستگی آن برای انتشار را برای سردبیر ارسال نمایید.
  • در صورت رد کردن مقاله، توضیح مختصری از دلایل رد مقاله را بنویسید.

آن دسته از توضیحاتی که محرمانه است و یا نیاز به اطلاع نویسنده نیست برای سردبیر ارسال می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه تقلب علمی، تضاد منافع و ... باید در این بخش برای سردبیر ارسال شود.

 

مقاله‌های اصلاح شده
وقتی نویسنده در پاسخ داوران مقاله خود را اصلاح می‌کند، از آنها درخواست می‌شود که لیستی از تغییرات انجام شده و سایر توضیحات خود را برای ارسال به داور تهیه کنند. این نسخه اصلاح شده مقاله در صورت امکان برای داور برگردانده می‌شود تا با مشاهده تغییرات انجام شده نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید اعلام کند. در این قسمت نیز بین 0 تا 100 نمره‌ای برای مقاله اختصاص دهید.