شناسایی شاخص‌های ارزیابی متوازن استراتژی‌های سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز بسیج صداوسیما

10.22083/jccs.2020.205970.2950

چکیده

راهبردهای محتوایی نقش اساسی در تحقق رسالت و مأموریت سازمان صداوسیما دارند. پیش‌نیاز اصلی برای اجرا و عملیاتی‌شدن موفق این راهبردها، برخورداری از شاخص‌های مناسب ارزیابی است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی «شاخص‌های ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام» است. برای دستیابی به این هدف، از کارت امتیازی متوازن استفاده شد. در این فرآیند با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در 2 جلسه گروه متمرکز، با تقاطع دادن ابعاد کارت امتیازی متوازن با راهبردها و برنامه‌های محتوایی بلندمدت صداوسیما، شاخص‌های مورد نظر احصاء گردید. مهمترین شاخص‌های شناسایی‌شده برای ارزیابی راهبردی سازمان صداوسیما در حوزه محتوا و پیام، «درصد برنامه‌های تولیدشده دارای پیوست پژوهشی»، «تعداد بخش‌های خبری در شبکه‌های تخصصی»، «میزان تولیدات مستقل در برودبند و ژانرهای گوناگون»، «درآمدزائی از طریق سازوکارهای مختلف درآمدی در فضای برودبند»، «تعداد تعاملات مردمی با سازمان صداوسیما»، «وضعیت کانال‌های شبکه‌ها و برنامه‌های رادیو تلویزیونی در پیام‌رسان‌ها» بودند. برای ارزیابی مستمر راهبردهای محتوایی، ضروری است سازمان صداوسیما معیارها و شاخص-های احصاء‌شده را به مقادیر کمی ترجمه نماید و آنگاه براساس آنها، میزان پیشرفت راهبردهای حوزه محتوایی را تعیین و مشخص کند که تا چه اندازه به هدف مورد نظر نزدیک‌تر شده است. توجه به شرایط و اقتضائات محیطی و میل، نیاز و مصلحت مخاطبان و همچنین تحلیل عملکرد خود و رقبا در فضای رقابت رسانه‌ای و اهتمام جدی در به‌کارگیری شاخص‌های مذکور، زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی محتوایی دقیق و عالمانه را فراهم خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of balanced scorecard measures of IRIB's strategies in the field of production and distribution of contenet

نویسنده [English]

  • MohammadMahdi Rahmati
چکیده [English]

Content strategies have a crucial role to play in fulfilling the mission of IRIB.The main prerequisite for the successful implementation and operation of these strategies is to have appropriate evaluation measures.The main goal of this study is, "Identifying the measures of evaluating the strategies of the IRIB in the field of content production and distribution.Balanced Scorecard has been used to achieve the goals of the research.In this research, experts opinions were used in two focus group sessions.By focusing on balanced scorecard dimensions and long-range strategies and programs of IRIB in the content area, the measures were identified."Percentage of programs produced with research attachment,"The number of news sections in specialized channels,"Amount of freelance production in broadband and in different genres","Monetizing through different income mechanisms in the broadband space","The number of people interacting with IRIB,"The status of the channels and radio and television programs in the social networks" are the most important measures identified for the strategic assessment of the IRIB content in accordance with the balanced scorecard model.For continuous evaluation of content strategies, it is necessary for IRIB to translate the measures into quantities value.Then, based on them, determine and quantify the progress of content strategy.Considering the environmental requirements and audience’s desires, needs and interests, as well as analyzing their performance and competitors in the media competition environment and the serious effort to apply these mesures will provide the basis for accurate content management and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategy evaluation"
  • "IRIB"
  • "Balanced Scorecard"
  • "Content production and distribution"