مهمترین مضامین لازم مورد توجه رسانة ملی در ترغیب مخاطبان به خریدکالای ایرانی

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی‌زاده

دوره 19، شماره 44 ، اسفند 1397، ، صفحه 119-147

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.128080.2410

چکیده
  این پژوهش کیفی، به دنبال پاسخ این سوال است که مهم‌ترین مضامینی که سازمان صداوسیما می‌تواند در تولید انواع برنامه‌های اقناعی خود با هدف ترغیب مخاطبان به خرید و حمایت از کالای ایرانی، به آنها توجه کند، چیست؟ پژوهش، تبلیغات تجاری صداوسیما را به دلیل ماهیت تولید آنها مدنظر قرار نداده، هرچند بخشی از مضامین به این تولیدات قابل تعمیم ...  بیشتر

بررسی شیوه‌های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری)

سیدحمیدرضا علوی؛ محمدصادق بصیری؛ محیا رفیعی؛ فاطمه عرب‌نژاد خانوکی

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.106366.2302

چکیده
  کارکرد اصلی رسانه‌ها، متقاعدسازی و اقناع است. در عین حال دشواری اقناع و تأثیرگذاری بر دیگران، بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش گزیده‌ای از روش‌ها و اصول اقناع از متون اسلامی و همچنین متون ادبیات پایداری به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استخراج گردیده است؛ اصل زمینه‌یابی یا توجه به گفتمان، اصل بی‌طرفی، اصل تدرج و اصل همگامی به عنوان چهار ...  بیشتر

دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها، چالش‌ها، آسیب‌شناسی و راهبردها)

محمد سلطانی‌فر؛ محمد شجاعیان

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 181-205

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در سه دهة اخیر به دلیل تعقیب آرمان‌های انقلابی، تضادهای ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت‌های رفتاری در حوزة سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین حمله‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی در افکارعمومی بین‌المللی بوده است (پروژه‌های اسلام‌هراسی، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی)؛ اما متأسفانه نقشة راه مناسبی برای ...  بیشتر