نویسنده = سیدحسین شرف‌الدین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی روایت پیامبران در تلویزیون از منظر الگوی مفهومی اسوه‌پردازی دینی (مورد مطالعه: سریال یوسف پیامبر)

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 165-194

سیدحسین شرف‌الدین؛ نعمت‌الله کرم الهی؛ علی وحیدی فردوسی


2. ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 7-36

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ سید حسین شرف الدین؛ محمد جواد نوروزی