اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

اردشیر انتظاری

جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

alientezari.ir

اعضای هیات تحریریه

شهاب اسفندیاری

نظریه انتقادی و مطالعات فیلم دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

s.esfandiaryart.ac.ir

سیدعلیرضا افشانی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

afshanialirezayazd.ac.ir

اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

alientezari.ir

هادی‌ خانیکی‌

علوم ارتباطات استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693053/
hadi.khanikigmail.com

حسن خجسته باقرزاده

مدیریت استراتژیک استاد گروه رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

www.khojasteh.ir/
khojastehhasanyahoo.com

علی‌حسین حسین‌زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

a.hosseinzadehscu.ac.ir

سیدوحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای

aqilisrbiau.ir

ابراهیم فیاض

فرهنگ و ارتباطات دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

efayazut.ac.ir

محمدتقی کرمی قهی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

karamiatu.ac.ir

سعیده گروسی

جامعه شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

sgarousiuk.ac.ir

یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

استاد دانشگاه نورسن الینویز

www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1487728
msemati1gmail.com
0000000205122117

محمد محسن

استاد دانشگاه لبنان

edlduledu.lb
00000000245030567

یحیی کمالی پور

استاد دانشگاه کارولینای شمالی

kamalipouryahoo.com

مدیر داخلی

رقیه مهری

مدیراجرایی

rmehri110gmail.com

ویراستار ادبی

شهناز شفیع‌خانی

رسانه کارشناس مسئول رسانه

sz.shafigmail.com
----

صفحه آرا

حامد خلیلی

IT گرافیست

h.kha6700gmail.com