دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

تلازم ظاهر و باطن در نظریه قرآنی مناسک استنطاق آموزه‌های فرهنگی سوره مبارکه حج

نجمه کاظمی؛ سید مجید امامی؛ پروین بهارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.388029.3718

چکیده
  تمایل فطری انسان‌ها به داشتن نگاه معنادار به جهان اطراف و فرار از پوچی موجب شده دین به عنوان عاملی برای معنابخشی به زندگی، نگرشی جدید و معنادار به زندگی را پدید آورد. این رهیافت با ارائه تفسیری نوظهور از انسان و دین و نیز ارتباط آن دو، درصدد شناخت انسان و ابعاد دین‌ از بینش و اعتقادات تا رفتار و عادات و آداب دینی است. مناسک دینی به مثابه ...  بیشتر

سیاستگذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای
مطالعه عوامل پیشران و بازیگران موثر در تحولات آینده آموزش زبان‌های قومی و محلی در ایران

شهلا باقری؛ ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نوید ادهم؛ محمد حسین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.392308.3731

چکیده
  سیاستگذاری در مورد آموزش زبان‌های قومی و محلی مانند هر موضوع دیگری نمی‌تواند تنها با تکیه بر رهنمودهای ارزشی و هنجاری و بدون توجه به اقتضائات محیط و ملاحظات راهبردی باشد. برای این منظور پژوهشی با هدف شناسایی عوامل پیشران و بازیگران تأثیرگذار در موضوع آموزش زبان‌های قومی و محلی در ایران صورت گرفت. برای شناسایی عوامل پیشران از روش ...  بیشتر

فرهنگ، ارتباطات و جامعه
پیش بینی تغییر رفتار باروری زنان در استان تهران بر اساس رویکرد فرهنگی با استفاده از مدلسازی عامل بنیان

نصیبه اسمعیلی؛ محمد جلال عباسی شوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.362341.3654

چکیده
  با توجه به کاهش باروری درسالهای اخیر و همزمانی آن با تغییرات نگرشی و فرهنگی مقاله حاضر بررسی و پیش‌بینی رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از مدلسازی عامل بنیان و تمرکز بر رویکرد فرهنگی در قالب سناریوهای تغییر نگرش به سقط جنین، اهمیت دینداری و تاثیر وسایل ارتباط جمعی را مورد توجه قرار می‌دهد. در ساخت مدل عامل بنیان داده‌های ...  بیشتر

طراحی و اعتبار سنجی چهارچوب سواد فرهنگی معلمان دوره ابتدایی

ژیلا حیدری نقدعلی؛ محمد جاودانی؛ امین باقری کراچی؛ جهانگیر زر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.380267.3700

چکیده
  هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی چهارچوب سواد فرهنگی معلمان دوره ابتدایی بود که با رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. مشارکت-کنندگان بالقوه بخش کیفی، متخصصان دانشگاهی در سال تحصیلی 1399 بودند که تعداد11 نفر به شیوه هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

سواد رسانه‌ای، سواد فرهنگی و سواد اطلاعاتی در عصر رسانه‌های دیجیتال
مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و سواد رسانه ای درجوانان18 تا 34 ساله شهر تهران

مهناز جلیلی بال؛ زهرا میرزاآقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.379602.3702

چکیده
  مقاله حاضر بر اساس تحقیقی با عنوان «مطالعه جامعه شناختی رابطه میان سرمایه فرهنگی و سواد رسانه ای در میان جوانان شهر تهران» در سال 1400 تهیه شده است، جامعه آماری شامل کلیه جوانان 18 تا 35 ساله ساکن شهر تهران (4177178 نفر) است. تحقیق از نوع کاربردی و روش بررسی پیمایشی است. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است ...  بیشتر

فرهنگ، ارتباطات، رسانه‌ها و سبک زندگی
بازنمایی زنانِ اینفلوئنسر اینستاگرام از زندگی روزمره خانوادگی در دوران کرونا

محمدتقی کرمی؛ شیما فرزادمنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.347313.3614

چکیده
  پژوهش حاضر به تاثیر همه گیری ویروس کوید19 بر بازنمایی زندگی روزمره در صفحات زنان متاهل اینفلوئنسر سبک زندگی در چهارماه نخست همه‌گیری در ایران می پردازد. مسئلۀ پژوهش، چگونگی بازنمایی دوران قرنطینه در صفحات اینفلوئنسرهاست و محققان تلاش می کنند نوع معنایابی ویروس کوید19 را در این صفحات تحلیل کنند. اینفلوئنسرهای سبک زندگی در اینستاگرام ...  بیشتر

فرهنگ، ارتباطات و جامعه
روایت پدیدار شناسانه فقرای نامرئی از فقر

میرداود هاشمی؛ محمد عباس زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.366152.3662

چکیده
  فقرای نامرئی حکایت زندگی قشری از افراد تحصیل کرده در محیط های شهری است، که معمولاً فقیر به نظر نمی رسند. فقرای نامرئی، افرادی هستند که درآمد دارند اما پس انداز ندارند، بقای اقتصادی آنها سه تا چهار ماه بیشتر نیست، این قشر شغل رسمی با حقوق اولیه دارند و ممکن است بیش از یک شغل داشته باشند، آنها از نظر جغرافیایی شهرنشین هستند اما در محله ...  بیشتر

سیاستگذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای
بررسی چالش‌های ایجاد و گسترش داستانسرایی فرارسانه‌ای در تولیدات رسانه‌ای ایران

مجید شعرای نجاتی؛ صدیقه ببران؛ مقداد مهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.382697.3704

چکیده
  زمینه و هدف: رویکرد فرارسانه‌ای ماحصل تغییر شرایط بازار است که به دفاع از مدل‌های تجاری جدید می‌پردازد. این رویکرد به روش‌های سنتیِ رابطه‌ی رسانه با مخاطب پایان داده و آغازگر شیوه‌های جدید است که در آن رضایت مخاطب در اولویت قرار دارد. از طرفی داستانسرایی فرارسانه‌ای را می‌توان یک الگوی تجاری برای تولیدکنندگان رسانه‌ تلقی نمود ...  بیشتر

تحولات جهانی در حوزۀ فرهنگ، ارتباطات و رسانه
ارزیابی وجود عقلانیت ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای نظریه جامعه شبکه‌ای کاستلز

جهاندار امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.398666.3744

چکیده
  عقلانیت ارتباطی، وضعیتی از ارتباط و مفاهمه است که بدون دخالت و نظارت نهادهای دولتی و برآمده از قدرت با گفتگوی انتقادی و سازنده به فهم، منافع و خیر مشترک منتج می‌شود. فقدان سلطه، اجبار، وجود اختیار وآزادی، عملیاتی شدن از طریق زبان و مبتنی بودن بر فرهنگ و اخلاق از پش‌شرطهای عقلانیت ارتباطی است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن شبکه‌های ...  بیشتر