دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

نقش سواد رسانه‌ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاری)

محمدمهدی فرقانی؛ یاسین خدامرادی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.140379.2500

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی نقش سواد رسانه­ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی است. این پژوهش با روش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری، دانش­آموزان پایۀ سوم مقطع متوسطۀ دوم استان چهارمحال و بختیاری است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 40 نفر در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه

محمد معین الدینی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 87-110

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن برشمردن برخی از ویژگی های عمده هنر عامه به بررسی نقش و جایگاه سبک در آن می پردازد. هنر عامه به مثابه آیینه ای رو به فرهنگ عمومی، پیشینه تاریخی، آرمان ها و آرزوهای یک جامعه است. ویژگی هایی مانند جمعی بودن، ساختار ساده، احساسات گرایی، روایت گری، و توانایی برقراری ارتباط با لایه های مختلف ...  بیشتر

چگونگی توسعۀ ارتباطات برند - مصرف‌کننده در شبکه‌های اجتماعی نوین: (مطالعۀ کاربران اینستاگرام در شهر تهران)

محمود خانزاده؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 87-111

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.148584.2569

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند‌ها و مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند‌ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان ...  بیشتر

مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، ، صفحه 89-123

چکیده
  مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان؛ ابتدا بر پایه‌ ابعاد پنجگانه‌ مدل گلاک و استارک شاخص‌سازی شده؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال شناسایی دقیق ابعاد پنجگانه‌ فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین ابعاد پنجگانه‌ دینداری بر پایه‌ رویکرد هیجانی روان‌شناسانی نظیر ماندلر، شاختر، آرنولد و انطباق دیدگاه‌های ...  بیشتر

بررسی علل اقبال به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران

سید مجتبی رضوی طوسی؛ مهدیه احسانی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 89-112

چکیده
  فیلم سینمایی اخراجی‌ها، به فروش بالا و بی‌سابقه‌ای در تاریخ سینمای ایران دست یافته است. دریافت زمینه‌ها و علل این موفقیت، بر اساس این نظریه که فروش بالا نشان از رضایت مخاطب سینما دارد، فعالان این حوزه را در سیاست‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های آینده یاری خواهد کرد. بدین منظور پژوهشی پیمایشی از طریق نظرسنجی ...  بیشتر

روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

برزو فرهی بوزنجانی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 89-117

چکیده
  در مهندسی فرهنگ شناخت دقیق نظام باورها و اعتقادات، نظام ارزش‌ها و نگرش‌ها و نظام رفتارها در سطوح و لایه‌های مختلف فرهنگی اقدام و روابط منطقی بین اجزا آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در حالی که مهندسی فرهنگی کشور یعنی بازطراحی وحدت‌بخش و هدفمند نظام فرهنگی مهندسی شده به عنوان یک نظام یکپارچه و واحد. تبیین نقشه مهندسی ...  بیشتر

آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر

احمد پاکتچی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 89-119

چکیده
  جریان‌های معناشناسی معاصر را می‌توان به دورة متقدم و دورة متأخر تقسیم کرد. در دورة متقدم که جریان‌های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاه‌های سوسور است، مکاتب معرفی‌شده عمدتاً در تکمیل دیدگاه‌های او حرکت کرده‌اند. در حوزة اروپای مرکزی، جریان‌های برخاسته از فرانسه و دانمارک و حوزة آلمانی‌زبان و ...  بیشتر

تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه‌شناسی ساخت‌گرا

فاطمه کاسی؛ یحیی طالبیان؛ رحیمه سیاهی‌پور

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، ، صفحه 89-114

چکیده
  ساخت‌گرایی یکی از شیوه‌های نقد ادبی است که به بررسی ساختار‌های اجتماعی در آثار ادبی می‌پردازد. ایدئولوژی، از مهم‌ترین مباحث مورد توجه منتقدان ساخت‌گرا و ازجمله مباحث مهم داستان‌نویسی عصر صادق چوبک است. چوبک در داستان‌های خود به انحاء و روش‌های مختلف، ایدئولوژی‌های گوناگون حاکم در جامعة وقت، ازجمله ایدئولوژی اجتماعی(مرد‌سالاری، ...  بیشتر

بازنمایی دین در فیلم‌نامه‌های اولین جشنواره فیلم دینی رویش

حامد بخشی؛ فاطمه‌السادات ایازی

دوره 16، شماره 30 ، شهریور 1394، ، صفحه 89-108

چکیده
  مسئله اصلی مقاله حاضر میزان و نوع بازنمایی دین در فیلم‌نامه‌های سینمایی ارسالی به اولین جشنواره فیلم دینی رویش است. برای این منظور، با توجه به تعاریف مختلفی که از دین صورت گرفته بود، تعریف برون‌دینی لئوبا با قدری تغییر استفاده شد. بر اساس این تعریف، دین مجموعه‌ای شامل چهار بعد نظری ـ اعتقادی، درون فردی، رفتاری و نهادی در نظر گرفته ...  بیشتر

بررسی تأثیر عکس، تمبر و کارت‌پستال بر دیوارنگاری‌های خانه‌های قاجار تبریز (مطالعه موردی: خانه حریری تبریز)

لیدا بلیلان اصل؛ زهرا کفاشیان؛ مولود اقبالی؛ میرداود هاشمی

دوره 20، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.148536.2568

چکیده
  در دوران حکومت قاجار ارتباطات هر چه بیشتر شاهان قاجاری با اروپا تأثیری عمیق در حوزه هنر ایرانی داشته است. ارسال هنرمندان ایرانی به اروپا و ورود عناصر فرهنگی مانند کارت‌پستال، تمبر و در نهایت اختراع دوربین عکاسی و ورود این فناوری به کشور، همگی باعث تغییری عمیق بر نگرش هنرمندان ایرانی به‌خصوص نقاشان داشته است. این پژوهش در راستای پاسخگویی ...  بیشتر

سیاست‌های گفتمانی پوشاک زنان در ایران در دورۀ پهلوی اول (آمرانه) و دوم (اشاعه‌گرایانه)

سیده راضیه یاسینی

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.202198.2909

چکیده
  این مقاله به واکاوی تطور سیاست‌های گفتمانی در دورۀ‌ پهلوی‌ها و نوع تأثیرگذاری آن‌ها بر پوشاک زنان ایران می‌پردازد و با رویکردی جامعه‌شناختی ویژگی‌های ظاهری و دلالت‌های معنایی پوشاک زنان تحت تأثیر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی، پیامدهای کردارهای گفتمانی متفاوت دورۀ پهلوی‌ اول و دوم بر پوشاک زنان را مطالعه می‌کند. ضرورت این‌چنین ...  بیشتر

رویارویی با فرهنگ اسلامی در آثار ادبای مسیحی عرب

حسن مجیدی؛ مهناز اعتضادی‌فر

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 91-117

چکیده
  در این مقاله با بهره‌گیری از نظریة شرق‌شناسی ادوارد سعید و غیریت‌سازی نظریة گفتمان، به رویارویی ادبای مسیحی عرب با فرهنگ اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در اسلام‌ستیزی و گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب به‌خصوص مدیترانة عربی از جمله کشورهای مصر، سوریه و تونس قابل توجه و بسیار گسترده بوده است و بر ...  بیشتر

سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی‌های رایانه‌ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)

مسعود کوثری؛ معصوم آقازاده؛ سیدمحمدعلی سیدحسینی

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.98854.2261

چکیده
  امروزه بازی‌های رایانه‌ای، به یکی از پرطرفدارترین تفریحات مردم در دنیا تبدیل شده‌اند؛ تفریحی که انسان‌های بیشماری را ساعت‌ها فارغ از دنیای واقعی مجذوب خود می‌کند و آرزوهای دست‌نیافتنی هر یک از آن‌ها را در دنیای مجازی تبدیل به واقعیت ‌می‌کند. این نوع گذران اوقات فراغت، با در نظر گرفتن پیامدهای آن، قابل تأمل است. همین امر توجه ...  بیشتر

مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیروابسته در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ مهدی آقایی

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.205076.2935

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیر‌وابسته به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی است و با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به ...  بیشتر

مقایسه تغییرات در گرایش سه نسل از جوانان شهر تهران به کسب خبر

جهاندار امیری؛ ابراهیم فتحی؛ احمد علی احمدپور

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.242612.3150

چکیده
  خبر ماده اصلی ارتباطات جمعی، از نیازهای اصلی مخاطبان و در صدر تولیدات رسانه‌ها قرار دارد. این پژوهش با تشکیک در اصل عدم‌تغییر گرایش نسل‌های مختلف مخاطبان به کسب خبر ، گرایش سه نسل از جوانان تهرانی را با استفاده از روش شبه پانل گذشته یاد، بررسی و مقایسه کرده است. جامعه آماری جوانان 15 تا 24 ساله شهر تهران در دهه‌های 90، 80 و 70 شمسی است که ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری

احسان رحمانی خلیلی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 93-117

چکیده
  شادابی اجتماعی به دلیل آنکه همواره با خرسندی، خوش‌بینی و امید و اعتماد همراه است می‌تواند به منزلة کاتالیزور، نقش تسریع‏کننده‏ای در فرایند توسعه یک جامعه داشته باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که؛ بنا به اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه آیا می‏توان از آن به منزلة عاملی اثرگذار بر شادابی اجتماعی سود جست؟ و تأثیر سرمایه ...  بیشتر

بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی

دوره 21، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.138452.2493

چکیده
  خانواده­گرایی به‌مثابه یک گفتمان هژمونیک در فضای فرهنگی و رسانه­ای کشور در سال­های اخیر توسط گفتمان­های رقیب از جمله جریان فکری و فرهنگی فمینیسم به چالش کشیده شده است. امروزه فضای فرهنگی و رسانه­ای جامعۀ ایرانی به‌ویژه عرصۀ مطبوعات و نشر محل تخاصم گفتمانی این دو رویکرد هستند. این پژوهش درصدد بررسی کیفیت بازنمایی گفتمان­های ...  بیشتر

فضای سایبر و شیوه‌های نوین درگیری ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران

مهسا ماه‌پیشانیان

دوره 12، شماره 13 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 95-121

چکیده
  با ورود به عصر اطلاعات، کیفیت و شرایط جنگ‌ها از پیچیدگی مفهومی و روشی بسیار زیادی برخوردار شده و جنبه‌های نوینی از درگیری در فضای سایبر شکل گرفته است. جنگ سایبری مجموعه‌ای از فنون عملیاتی جدید و سبک نوینی از جنگ است که در مناقشه‌هایی در بالاترین سطح شدت به منظور هدف قرار دادن مخالفان به‌کار می‌رود. این جنگ شکل جدیدی از ...  بیشتر

وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی

ذبیح‌اله صدفی؛ سکینه بابائی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، ، صفحه 95-132

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر رویکرد جامعه‌‌شناختی[1] در مطالعه و بررسی پدیدة وسائل ارتباط جمعی به مثابه نماد دهکدة جهانی (درقالب سنجش گرایش جوانان به گزینشِ برنامه‌‌های کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌‌ای دربین نمونه‌‌ای به‌‌حجم 1400 نفر به تفکیک 750 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی زنجان (دانشکده‌‌های علوم انسانی، علوم ...  بیشتر

روش‌های رویارویی امام رضا(ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی

یحیی میرحسینی؛ محمود کریمی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 95-114

چکیده
  دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان بهترین شیوة رویارویی با مخالفان و منحرفان معرفی کرده است. اهمیت این آموزه را می‌توان در آیه‌های قرآن و یادکرد پربسامدش در روایت‌ها دید. هرچند عمل به این آموزه بر هر مسلمانی واجب است، برای کسانی که از مقام دینی و دنیوی بالاتری برخوردار باشند، ضرورت بیشتری ایجاب می‌کند. از آنجا ...  بیشتر

برساخت معنایی زن روشنفکر خاص در سینمای پس از انقلاب اسلامی

ساره امیری؛ احسان آقابابایی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.92061.2206

چکیده
  هدف مقاله پیش‌رو پاسخ به این پرسش است که تصویر زن روشنفکر در سینمای پس از انقلاب اسلامی چگونه برساخته شده است؟ برای نیل به این هدف از مفهوم «روشنفکر خاص» «میشل فوکو» و روش «تحلیل روایت» استفاده شد. حجم نمونه شامل 13 فیلم تولیدشده بین سال‏های 1360-1390 است که به شیوۀ هدفمند گزینش ‌شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که در ...  بیشتر

تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141500.2515

چکیده
  پژوهش پیش‌رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش­های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد ...  بیشتر

چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.199319.2899

چکیده
  جوک‏‌ها به‌منزلۀ خرده‏فرهنگ‏های هر جامعه، معانی و مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بازنمایی می‌کنند که نشانگر فضای ذهنی آن جامعه و ویژگی‏های افراد آن است. در این میان، جوک‏های جنسیتی نمایشگر نگاه اجتماعی جامعه به مقولۀ جنسیت هستند. اقبال جامعۀ ایران به فناوری‏های نوین تلفن همراه و پیام‏رسان‏ها ازجمله، تلگرام از یک‏سو ...  بیشتر

ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری شهروندی به‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.211445.2974

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگو از روزنامه­‌نگاری ­شهروندی به­‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران براساس نظریۀ داده‌بنیاد است. براین‌اساس، داده‌های پژوهش از 25 نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی، با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته و به‌واسطۀ روش نمونه‌­گیری نظری انتخاب و گردآوری شده‌اند. همچنین ...  بیشتر