دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75،80 و 85

رضا اسماعیلی؛ ثریا معمار؛ صدیقه رئوفی‌منش

دوره 12، شماره 13 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 9-40

چکیده
  مقاله حاضر با موضوع «بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75، 80 و 85»، به بررسی و مطالعه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان که در سال‌های 75، 80 و 85 منتشر شده، پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیل‌محتوا، مؤلفه‌های هویت فرهنگی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و پایایی مقوله‌های مورد بررسی ...  بیشتر

سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

عبدالله بیچرانلو

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 9-34

چکیده
  در این مقاله،‌ ضمن بررسی ادبیات مربوط به موضوع تقابل میان رسانه‌های گوناگون،‌ با بهره‌گیری از نتایج برخی مطالعات پیمایشی سال‌های اخیر دربارة وضعیت کاربری رسانه‌ها و محصولات فرهنگی در کشور، رقابت کنونی سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره نیز تحلیل شده که در این رقابت، کفة گرایش مردم ایران به سمت ویدئو، تلویزیون و ماهواره ...  بیشتر

مهندسی فرهنگی علم و فناوری

علیرضا پیروزمند

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 9-37

چکیده
  در «مهندسی فرهنگی علم» به انسجام بخشی و تحول‌آفرینی با رویکرد فرهنگی توجه شده است. برای این منظور نخست «معنا و ضرورت مهندسی فرهنگی علم» بررسی شد، طراحی هندسه علم از زاویه فرهنگی در جهت فرهنگ غنی اسلامی و جهت یافتن علم در خدمت تعالی (توسعه اسلامی) ضروری است. در گام دوم الگویی برای مهندسی فرهنگی علم طراحی شد که شامل ارکان ...  بیشتر

عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان

مصطفی ادیب؛ زهرا علیپور درویش؛ پیمان متقی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، ، صفحه 9-37

چکیده
  فرهنگ فاصلة قدرت به‌عنوان یکی از ابعاد فرهنگی در اکثر تحقیقات گذشته عامل مهمی در تعیین و پیش‌بینی رفتار سازمانی درنظر گرفته شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوارض شناختی و رفتاری ناشی از فرهنگ فاصلة قدرت بالا در سازمان است. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤال تحقیق، از روش توصیفی‌ ـ پژوهشی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ...  بیشتر

تصویر اسلام به روایت کاریکاتور‌های غربی بعد از 11 سپتامبر

حسن بشیر؛ مرتضی جاسبی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، ، صفحه 9-52

چکیده
  کاریکاتور همچون رسانه‌ای مستقل یا از طریق ارائه از رسانه‌های دیگر، سهم عمده‌ای در ارتباطات میان‌فرهنگی داشته و چه‌بسا مناسبات ملت‌ها، اقوام و دولت‌ها را دستخوش تغییرهای جدّی کرده است. نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری را می‌توان در بحث کاریکاتورهای موهن دانمارکی مشاهده کرد. بر این اساس و با هدف شناخت بیشتر از کاریکاتورهای ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی تمایلات باروری و تعلقات مذهبی در ایران

یعقوب فروتن

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.174923.2753

چکیده
  این مقاله، یکی از مهم‌ترین مباحث جمعیت­شناختی یعنی مناسبات بین تمایلات باروری و تعلقات مذهبی را بر پایه رویکردی جامعه‌شناختی کانون اصلی توجه قرار داده و تلاش کرده‌ایم شواهد پژوهشی برای شناخت بهتر برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با آن را ارائه نمائیم. آیا تمایلات باروری افراد تابعی از تعلقات مذهبی آنان است؟ ...  بیشتر

محاورة اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

احمد پیشگاه‌زاده

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، ، صفحه 11-46

چکیده
  اینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. بحث به‌کارگیری آن از مسائلی است که از ابتدای کار این شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیاری از کارشناسان بر روی نحوه و میزان استفاده از آن، در میان گروه‌های گوناگون، بحث می‌کنند. واکاوی تأثیر استفاده از این فناوری، مطالعات گوناگونی را می‌طلبد. این مقاله با تأکید بر ...  بیشتر

جهانی‌شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی ایران اسلامی (با تأکید بر راهبرد فرهنگی)

مصطفی ادیب

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 11-36

چکیده
  جهانی‌شدن[1] مفهومی است که تمایل سیری‌نا‌پذیر به گسترش در ابعاد گوناگون دارد و در این راستا ابزارهای متعددی خصوصاً فنّاوری‌ها را به کار گرفته است. موضوع قابل تأمل اینکه امروزه پدیدة جهانی‌شدن، همة ما را در همة عالم فراگرفته است. موضوع توسعة سیاسی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی در قرن بیست‌ویکم، به هیچ گروه، ملت یا دولتی ...  بیشتر

ابعاد مسئلة معنا از دیدگاه فلسفی

مرتضی گوهری‌پور

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 13-48

چکیده
  مسئلة معنا از مسائل غامض زبان‌شناسی و فلسفی است. در این نوشتار که سبک و سیاقی فلسفی دارد، سعی می‌شود تا به برخی از پیچیدگی‌های مسئلة معنا اشاره شود. ابتدا با تأملاتی کلی دربارة معنا، سؤالاتی دربارة آن طرح می‌شود تا برخی از جنبه‌های عام این مسئله ـ و نه براساس موشکافی‌های فلسفی ـ نمایان شود. در ادامه، با بیان این مطلب که ...  بیشتر

رابطه میان تماشای سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره با سرمایۀ اجتماعی زنان شهر تهران؛ مطالعۀ موردی شبکۀ جم

ملیحه سودبخش؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 25-50

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102089.2282

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سریال های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی وابزار اندازه گیری پرسشنامه است. جامعه آماری مشتمل بر زنان ساکن شهر تهران(3452637 نفر) و حجم نمونه 384 نفر است. یافته ها نشان داد 21.1 درصد از پاسخگویان سرمایه اجتماعی در سطح پایین،61.2 درصد در سطح متوسط و17.7درصد ...  بیشتر

تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 27-64

چکیده
  گرد‌آوری داد‌ه‌های فرهنگی، به منظور رفع کمبود اطلاعات از فعالیت‌های فرهنگی جامعه، یکی از انتظارهایی است که می‌توان از اولیای امور فرهنگی داشت. سیاست‏گذاران فرهنگی به ‌دلیل کمبود این اطلاعات، دشواری‌های بسیاری داشته و در پی‌ریزی سیاست‌های کلان فرهنگی با موانع جدی روبه‌رو بوده‌اند، بنابراین ارائه سیمایی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت‌نامة تریپس در زمینة حق نسخه‌برداری و حقوق مرتبط

وحید بزرگی

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-40

چکیده
  پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکرۀ الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران ...  بیشتر

نقش فرهنگ در پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در ایران (مورد مطالعه: همراه بانک)

سید محمد زرگر؛ طیبه رحیمیان

دوره 19، شماره 44 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.126109.2393

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه همراه بانک صورت گرفته ‌است. تحقیق پیش رو بر اساس هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی افراد ایرانی بود که حداقل یک حساب بانکی فعال و دستگاه تلفن همراه با قابلیت انجام فعالیت‌های مالی ...  بیشتر

اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی

سلیمان مولوی؛ سعید عابسی؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-53

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی است. با انجام مطالعه‌های مختلف و بررسی پیشینة موضوع، تصمیم‌های راهبردی و آمیختة بازاریابی به‌عنوان عوامل محیط داخلی و تکنولوژی و زمان نیز به‌عنوان عوامل محیط بیرونی تأثیرگذار کسب‌وکار در نظر گرفته شد. جامعة آماری، ناشران ...  بیشتر

عوامل رافع مسئولیت مدنی رسانه‌های جمعی در نظام حقوقی ایران

امین امیرحسینی؛ محمدرضا برزویی

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.46334

چکیده
  علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم‌بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می‌برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف‌کننده جای نمی‌گیرد، زیرا در ...  بیشتر

بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.226682.3051

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایش است. جامعۀ آماری پژوهش عبارت است از تمامی شهروندان ساکن شهر تهران که، طبق آمار اسناد ملی، 8 میلیون و 963 هزار نفر اعلام شده است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول ...  بیشتر

نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی دانشجویان دختر

آذر قلی زاده طیبه رجبی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-51

چکیده
  هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی90 ـ 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای ...  بیشتر

نغمه‌های دینی به‌مثابه حامی هنرهای آوایی

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 31-56

چکیده
  زبان دین چندان‌ که بر اصالت خود بماند، می‌تواند حاوی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و از جمله ظرفیت‌های موسیقایی باشد. موضع «دین» نسبت به «موسیقی» در اغلب موارد با نگاه فقهی بررسی شده و از موضوع‌هایی که چندان بدان پرداخته نشده، نسبت «دین» و «هنر» موسیقی است. تفصیل حرمت و حلّیت موسیقی موکول به کتا‌ب‌های ...  بیشتر

تبیین و تحلیل پیامک‌ها در دو نوع غنایی و تعلیمی

مریم صادقی‌گیوی؛ زهرا رامهران

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 31-58

چکیده
  نظر به امکان ارسال پیامک‌های متنوعِ وابسته به ادبیات به‌وسیلۀ تلفن همراه و به جهت وجود طیف گستردۀ آثار ادبی در انواع غنایی و تعلیمی، مقالۀ حاضر می‌کوشد با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری انواع مذکور در پیامک‌های ارسالی، با روش تحلیل محتوا، به این پرسش پاسخ گوید که کمّیت و کیفیت پیامک‌ها در انواع غنایی و تعلیمی چگونه است؟ جامعۀ آماری ...  بیشتر

بازنمایی زن در جوک‌های جنسیتی؛ تحلیل گفتمان انتقادی جوک‌های جنسیتی در مورد زنان در شبکه‌های موبایلی

محمدمهدی فرقانی؛ سیدعیسی عبدی

دوره 17، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.15427

چکیده
  مقاله پیش‌رو  با هدف بررسی چگونگی بازنمایی زنان در جوک‌هایی که در مورد آنها ساخته شده‌اند، انجام شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که جوک‌های جنسیتی برآمده از چه گفتمانی بوده و نحوه بازنمایی زنان در آنها تا چه اندازه نتیجه چنین گفتمانی است. به دلیل برخورداری موضوع از وجوه کیفی بالا، از روش تحلیل گفتمان استفاده شده ...  بیشتر

الگوی تصمیم‌گیری فرا سرزمینی نهاد مرجعیت؛ بنیادهای نظری و قواعد عملی

سیدروح‌الله حاج زرگرباشی؛ مجتبی عبدخدائی

دوره 18، شماره 38 ، شهریور 1396، ، صفحه 31-65

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.101636.2279

چکیده
  روابط بین‌الملل به‌عنوان حوزۀ ارتباطات جهانی، به محیط عملیاتی تعاملات بازیگران بین‌المللی اطلاق می‌شود. شناخت مبانی رفتاری این بازیگران، به درک درستِ کنش‌ها و بازی آن‌ها کمک می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بدون این شناخت، تبیین و تحلیل صحیح رفتار آنان ممکن نخواهد بود. امروزه افزایش شمار بازیگران بین‌المللی و شمول کنشگران متکثر غیردولتی ...  بیشتر

وضعیت اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران

محمدمهدی فرقانی؛ ربابه مهاجری

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.116228.2347

چکیده
  این مقاله میزان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می‌کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ۸۰۰ پرسش‌نامة محقق ساخته بین شهروندان ۱۵ تا ۴۵ سالة تهرانی در پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتماد با سن و ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی

مهدخت بروجردی علوی؛ محمدتقی کرمی؛ محسن شاکری‌نژاد

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.169208.2698

چکیده
  عفاف و حجاب از آموزه‌ها و دستورات دینی‌اند که آشنایی افراد با معیارها، الگوها و احکام مرتبط با آنها در فرایند جامعه‌پذیری دینی آنان صورت می‌پذیرد. در این فرایند، فرد با محتوا و معنای این آموزه‌ها آشنا می‌شود و آنها را در موقعیت‌ها و تعاملات زندگی روزمرّۀ خود بکار می‌گیرد. چادر به‌عنوان حجاب برتر مورد نظر دین مبین اسلام، یک پدیدۀ ...  بیشتر

تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های ایرانی تلفن همراه برای رقابت در بازارهای جهانی

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ حمیدرضا جواهریان

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-61

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.235576.3109

چکیده
  هر کشوری ترجیح می‌دهد در صنایع مختلف عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده باشد تا واردکنندۀ محض؛ اما، در صنایع فرهنگی سخن از ترجیح نیست؛ سخن از ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است. صنعت بازی‌های تلفن همراه، به‌عنوان یکی از صنایع فرهنگی و سرگرمی، در یک دهۀ اخیر توانسته رشد چشمگیری از لحاظ اقتصادی و محبوبیت در میان مردم دنیا داشته باشد. هدف پژوهش ...  بیشتر