بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی

دوره 17، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-31

10.22083/jccs.2016.42515

علی‌اصغر فیروزجائیان؛ محمود شارع‌پور؛ نازنین فرزام


حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

دوره 18، شماره 39، آذر 1396، صفحه 7-37

10.22083/jccs.2017.92305.2210

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح


رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

دوره 20، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 7-36

10.22083/jccs.2018.126787.2406

محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی؛ فائزه تقی‌پور؛ سیدعلیرضا افشانی


نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکۀ رسانه‌ها

دوره 21، شماره 49، فروردین 1399، صفحه 7-31

10.22083/jccs.2019.126933.2401

سوسن باستانی؛ هادی خانیکی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی


شناسایی گونه‌های مشابه با خبر جعلی و تبیین شاخصه‌های تفاوت بین آن‌ها

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 7-46

10.22083/jccs.2020.195907.2881

محمدحسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


رابطه سواد رسانه‌‏ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 22، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 7-30

10.22083/jccs.2019.197663.2892

زهرا زمانی؛ حسن ملائکه؛ منصور حقیقتیان


نظام «دیگری‌سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی)

دوره 23، شماره 58، تیر 1401، صفحه 7-33

10.22083/jccs.2021.302453.3428

محمود ترابی اقدم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ شهاب اسفندیاری؛ امیرحسن ندایی


ابعاد ارتباطی مناسک در جهان معاصر: فراگرد ارتباطی در راهپیمایی اربعین

دوره 24، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 7-34

10.22083/jccs.2022.338284.3588

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی