دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
اقدام پژوهی رویداد استارت‌آپی (شتاب): مسجد طراز اسلامی

علی اصغر سعدآبادی؛ فهیمه آزموده؛ کیارش فرتاش

دوره 23، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 275-297

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.249578.3175

چکیده
  مسجد، به‌عنوان اصلی‌ترین محور تمدن اسلامی و اولین نهاد شکل‌گرفته در اسلام، از جایگاه بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. باوجودِ بیش از 70 هزار مسجد، استفادۀ محدود از این ظرفیت عظیم در کشوری اسلامی سبب افول جایگاه آن شده است. ازاین‌رو، در این پژوهش با رویکرد اقدام‌پژوهی مشارکتی تلاش متمرکز و عمیقی جهت ایده‌پردازی در حوزۀ مسجد با هدف ...  بیشتر