دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه‌نگاری علم در ایران

زهرا اجاق

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141167.2510

چکیده
  با وجود بیش از 100 سال تجربۀ روزنامه­نگاری علم در ایران، رسانه‌های علمی عمومی، در ارتباط علم و جامعه، بیشتر بر کارکرد انتقال‌دهندگی تأکید دارند و نقش روزنامه­نگاران علم، ترجمه و ساده‌سازی زبان تخصصی علم یعنی ارتباطات عمومی علم سنّتی است. این پژوهش می­کوشد­ تا از طریق مصاحبۀ عمیق و کانونی با روزنامه‌نگاران علم با بیش از 10 سال ...  بیشتر

فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 7-25

چکیده
  این مقاله به مسئلة عمومی کردن علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی می‌‌پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله‌ها در ایران منتشر می‌شوند اما هنوز به‌عنوان مقوله‌ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده‌اند. مقالة حاضر با توجه به نقش مجله‌های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزة عمومی بر زبان به‌کاررفته ...  بیشتر